Intervju

Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika Trag fondacije: Mladi ljudi treba da predvode progres društva

„Mladi nose neverovatnu energiju i entuzijazam koju smo mi u Trag fondaciji prepoznali i podržali i upravo kroz edukativno-istraživački program „Pokret Polet“ dajemo im priliku da unaprede svoja znanja i steknu nova iskustva o javnim politikama kroz zajednički rad sa organizacijama civilnog društva. Mladi istraživači unose polet svojim znanjima i idejama koje koriste da pomognu organizacijama da što bolje istraže nacionalne i lokalne politike koje utiču na rešavanje nekog od problema u zajednici.“, izjavila je Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji, koja je nedavno objavila drugi konkurs za program za mlade istraživače/ -ice „Pokret Polet“.

Šta uključuje podrška koju učesnici programa „Pokret Polet“ dobijaju?

Udruženja građana podržana ovim programom dobijaju finansijsku podršku u maksimalnom iznosu od 15.000 EUR za sprovođenje svojih projekata u trajanju od 12 meseci. Osim finansijske podrške ključnu ulogu igra mentorska podrška i treninzi koji organizacijama pomažu da što bolje sprovedu svoje aktivnosti na terenu i postignu ciljeve koji su uvek usmereni na promenu, donošenje ili primenu neke politike. Ovaj program je specifičan i po saradnji mladih istraživača i organizacija gde razmenom ideja, znanja i iskustava uče jedni od drugih i sinergijom delovanja teže postizanju cilja radi rešavanja nekog važnog socio-ekonomskog problema u zajednici.

Mladi istraživači, mahom studenti, diplomci i postdiplomci fakulteta društvenih nauka, ovim devetomesečnim programom dobijaju obuke koje pohađaju zajedno sa udruženjima građana, prenošenje metodologije istraživanja javnih politika, mentorsku podršku tokom celog procesa istraživanja javnih politika i pisanja preporuka za unapređenje, i što je najvažnije kontakte udruženja građana sa kojima će sarađivati, kako na ovom projektu, tako možda i na nekom njihovom narednom. Osim toga, dobijaju i novčanu nadokandu za svoj rad u vidu 800 EUR bruto i nadoknade svih putnih troškova koji su vezani za terenske posete organizacijama i pružanje pomoći u njihovim aktivnostima.

Da li je mlade ljude potrebno posebno podstaći da menjaju svoje okruženje. Da li ima dovoljno njihovih inicijativa?

Hvala Vam na ovom pitanju, baš mi je drago da ste ga postavili jer sve češće u našem društvu čujemo komentare, poput onih da mladi ni za šta nisu zainteresovani, da se mladi ne uključuju u procese unapređivanja društva itd. Ja se ne bih sa tim komentarima složila. Mi smo ti koji treba da stvaramo prilike za uključivanje mladih, a kada postoje prilike oni su i više nego radi da se uključe. Mladi nose neverovatnu energiju i entuzijazam koji je potrebno prepoznati i nagraditi. Mi smo u Trag fondaciji taj potencijal prepoznali i upravo kroz edukativno-istraživački program „Pokret Polet“ dajemo mladima priliku da unaprede svoja znanja o javnim politikama i kroz zajednički rad sa organizacijama civilnog društva doprinesu procesima donošenja odluka na lokalnom ili nacionalnom nivou. Mladi su oni koji treba da predvode progres ovog društva i iz tog razloga apelujem na sve da im treba verovati i dati priliku da njihove brojne inicijative realizuju i oblikuju društvo po svojoj meri.

Kakav doprinos mladi pripadnici akademske zajednice mogu da daju predstavnicima lokalnog civilnog društva?

Procesi javnog zagovaranja baziraju se na poznavanju problema koji želimo da rešimo i na posedovanju nepobitnih dokaza i podataka koje crpimo iz istraživanja. Predstavnici civilnog društva u Srbiji nemaju uvek dovoljno vremena da se temeljno bave istraživanjima i iz tog razloga smo, kroz program „Pokret Polet“, pokušali da im obezbedimo pomoć mladih istraživača koji imaju znanja i sposobnosti da se na sveobuhvatan način bave istraživanjem politika, koje utiču na rešavanje nekog društvenog problema, bilo da je reč o temama socijalne zaštite, radnih prava ili socijalnog preduzetništva.

Prošla generacija mladih istraživača je razvila sjajne predloge praktičnih politika na ove tri različite teme koje su bile u vezi sa zagovaračkim ciljevima organizacija sa kojima smo ih spojili. Predstavnici organizacija su bili izuzetno zadovoljni finalnim produktom, a i celim procesom istraživanja i pisanja koji traje oko 4 meseca. Osim istraživanja, koja su napisana na nekih 12-15 strana, mladi istraživači su napisali i koncizne sažetke na dve strane, koji su spremni da se dostave donosiocima odluka koji su obično zauzeti i ne stižu da pročitaju predugačka dokumenta.

Osim istraživačkog doprinosa mladi istraživači su pomagali organizacijama i na terenu, prezentovali svoja istraživanja na različitim skupovima i pomagali u organizaciji zahtevnijih događaja gde je dodatna podrška uvek dobrodošla.

Konkurs za program za mlade istraživače/-ice, namenjen akademskim građanima starosti do 30 godina je otvoren do 22. oktobra 2023. godine, a više informacija može se pronaći na sledećem linku: https://pokretpolet.tragfondacija.org/pokret-polet-otvoren-je-poziv-za-mlade-istrazivace/

 Foto: Jakov Simović

 

 

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!