Finansijske usluge

NBS: Prošle godine 45.000 firmi i preduzetnika dugovalo 241 milijardu dinara

Prema podacima NBS, poslednjeg dana 2019. godine u Srbiji je u blokadi zbog duga bilo 45.663 pravnih lica i preduzetnika, a ukupni iznos duga bez obračunatih kamata za koji su blokirani iznosio je 241,66 milijardi dinara.

Blokirani su bili računi 27.205 pravnih lica i 17.958 preduzetnika, a od ukupnog broja 14.389 dužnika bilo je u blokadi kraćoj od 360 dana dok je njih 31.274 bilo u neprekidnoj blokadi dužoj od 360 dana.

Prema informaciji koju je Tanjug dobio u NBS, u blokadi preko 1.080 dana bilo je 15.404 dužnika, a ukupni iznos za koji su blokirani iznosio je 176,94 milijarde dinara.

Na preseku godina ukupan iznos blokade računa pravnih lica iznosio je 231,88 milijardi dinara, od čega je 175,41 milijarda dinara bio dug 14.866 firmi koje su bile u neprekidnoj blokadi duže od 1.080 dana.

Ukupan iznos duga blokiranih preduzetnika iznosio je 9,77 milijardi dinara, od čega su najviše, 2,91 milijardu, dugovali preduzetnici koji su bili u blokadi od 360 do 720 dana.

Kod pravnih lica najmanje nelikvidnih i najmanji iznos blokade bio je u kategoriji čiji je period nelikvidnosti bio do 30 dana.

Najmanje nelikvidnih preduzetnika je u kategoriji preko 1.080 dana blokade, a najmanji ukupni iznos blokade je za preduzetnike čiji je period nelikvidnosti do 30 dana.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!