Finansijske usluge

NBS upozorava na neovlašćeno pružanje bankarskih usluga

Narodna banka Srbije je vršeći svoje funkcije propisane zakonom uočila da se jedan broj privrednih društava bavi unovčavanjem čekova uz naplatu provizije, kao i isplatom određenog iznosa novčanih sredstava u zamenu za sredstvo obezbeđenja (nakit, motorna vozila, nekretnine i druge vrednosti) i uz određeni iznos kamate.

„Takođe, jedan broj privrednih društava nudi građanima investiranje novčanih sredstava uz reklamu u kojoj se garantuje isplata dobiti. S tim u vezi, ukazujemo da pružanje ovih usluga predstavlja zapravo neovlašćeno kreditiranje, odnosno neovlašćeno primanje depozita“, saopštila je NBS.

„Zakonom o bankama je propisano da se niko osim banke ne može baviti primanjem depozita, davanjem kredita i izdavanjem platnih kartica, osim ako je za to ovlašćen zakonom. Tim zakonom je određeno da je banka akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije i obavlja depozitne i kreditne poslove. Ukazujemo da je obavljanje delatnosti kreditiranja bez izričitog zakonskog ovlašćenja ili primanja depozita bez dozvole Narodne banke Srbije zakonom predviđeno kao krivično delo“, navodi se dalje u saopštenju.

Dakle, samo banka koja ima dozvolu za rad izdatu od strane Narodne banke Srbije može da se bavi davanjem kredita i primanjem depozita. Pod određenim uslovima i uz prethodnu dozvolu Narodne banke Srbije kredite radi izvršavanja platnih transakcija mogu odobriti i platne institucije i institucije elektronskog novca. Pored toga, na osnovu zakonskog ovlašćenja kredite mogu odobravati i neke druge institucije, kao što je Fond za razvoj, koji može odobravati kredite radi podsticanja razvoja privrednih subjekata.

„Smisao ove zakonske odredbe je da se zaštite depoziti građana i spreči da se ovim poslovima bave lica koja ne ispunjavaju minimalne kadrovske i tehničke uslove i ne raspolažu kapitalom kojim garantuju povraćaj novca, niti ih kontroliše institucija specijalizovana za nadzor u oblasti finansijskog poslovanja. Građani depozite mogu poveravati samo bankama čiji rad kontroliše i nadzire Narodna banka Srbije, pri čemu banke moraju da ispunjavaju visoke kriterijume za osnivanje i rad. Ukazujemo i da su svi depoziti građana položeni kod banaka osigurani do iznosa od 50.000 evra, što pruža dodatnu sigurnost građanima i utiče na jačanje finansijske stabilnosti“, navodi se u saopštenju.

„Ukazujemo građanima da ako novčana sredstva poveravaju ili pribavljaju od privrednih društava, koja nemaju dozvolu za rad Narodne banke Srbije, postoji značajan rizik da neće svoja sredstva povratiti ili da će njihovo poverenje biti zloupotrebljeno. Narodna banka Srbije u takvoj situaciji nije u mogućnosti da štiti njihova prava i interese, jer nema ovlašćenja da vrši kontrolu poslovanja takvih privrednih društava. Takođe, građanima će biti onemogućeno ili bitno otežano da svoja prava zaštite i pred sudom budući da su ugovori koji su protivni prinudnim propisima ništavi“, zaključuje se u saopštenju NBS.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!