Propisi

Nova pravila EU o organskoj proizvodnji

Izvoz organskih proizvoda iz Srbije u zemlje EU premašio je 23 miliona evra godišnje, a s ozbirom na promene i rast organskog sektora Unija je nedavno, posle više od dve decenije organske poljoprivredne proizvodnje, donela novu Uredbu o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda.

U naredne dve godine očekuje se donošenje niza uredbi u EU, koje će detaljnije definisati organsku proizvodnju, kontrolu i sertifikaciju, kao i obeležavanje organskih proizvoda, a novi propisi EU će, inače, početi da se primenjuju od 1. januara 2021. godine.

Na pitanje šta će nova uredba EU značiti za proizvođače organskih proizvoda u Srbiji, u Ministarstvu za Tanjug navode da harmonizacija propisa iz oblasti organske proizvodnje sa propisima Unije treba da olakša srpskim proizvođačima pristup tržištu EU, te najavljuju usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje.

Srbija organske proizvode najviše izvozi u Nemačku, Holandiju, Italiju i Francusku, i to smrznute organske maline i kupine, koncentrat jabuke i suvu šljivu, a primetan je rast površina pod organskom proizvodnjom od 2011. do 2015. godine, kada su one povećane gotovo dva i po puta, sa 6.335 na 15.298 hektara.

Radi intenzivnijeg razvoja organske proizvodnje država daje podsticaje koji su u 2019. godini  višestruko uvećani u odnosu na 2018. godinu, a u Ministarstvu kažu da se ove godine očekuje i usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje, koje u velikoj meri treba da unaprede organsku proizvodnju u Srbiji.

Izmenama Pravilnika, koje su urađene sa ekspertima u okviru tvining projekta koji je odobrila Evropska komisija, detaljnije će se propisati način kontrole organskih proizvođača, kao i mere koje se preduzimaju u slučaju utvrđenih nepravilnosti.

Urediće, kažu u Ministarstvu, jednu potpuno novu oblast vezanu za organsku proizvodnju vina i propisati tehnološke postupke prerade i proizvode i supstance koji se koriste u organskoj proizvodnji vina.

Takođe, izmenama i dopunama Pravilnika revidiraće se spisak aktivnih supstanci koje se nalaze u sredstvima za zaštitu bilja koja su dozvoljena za upotrebu u organskoj proizvodnji.

U Ministarstvu objašnjavaju da će novi propisi EU omogućiti da sistem kontrole bude ojačan zahvaljujući strožim merama predostrožnosti i detaljnim proverama zasnovanim na proceni rizika u celom lancu snabdevanja.

Cilj je da se jačanjem sistema kontrole poveća poverenje potrošača i spreče prevare, na način da se jasnije definišu kontrolne mere i uloge, kao i odgovornosti različitih kontrolnih subjekata.

Nova uredba EU uvodi detaljnije zahteve za kontrolu organskih proizvoda, a specificne kontrole organske proizvodnje biće dopunjene novim pravilima o zvaničnim kontrolama duž poljoprivredno-prehrambenog lanca.

Pored grupne sertifikacije za poljoprivrednike koji će moći da prodaju svoje proizvode samo preko grupnog sertifikata i posebnih kriterijuma za definisanje kategorija poljoprivrednika koji joj se mogu pridružiti, druga novina je da godišnja inspekcijska kontrola na terenu neće biti obavezna za sve, već će se bazirati na analizi rizika.

Tako će niskorizične farme ili objekti biti kontrolisani i pregledani svakih 24 meseca, a ne svake godine.

U skladu sa novim propisima EU upotreba prirodnih aroma u preradi organskih proizvoda biće jako ogranicena, prenosi RTV.

Danas su dozvoljeni svi prirodni ukusi, dok će od 2021. godine u preradi organskih proizvoda moći da se koriste samo prirodni ukusi koji potiču iz navedenih sastojaka. Na primer, dozvoljena je samo "prirodna aroma limuna", što znači da je aroma najmanje 95 odsto dobijena od limuna.

Takođe, detaljno će biti propisana pravila za dobijanje organskih aroma.

Novom regulativom EU biće propisana i ograničena lista proizvoda za čišćenje i dezinfekciju tehnoloških linija.

Jedna od novina se odnosi i na proizvod identifikovan kao proizvod iz "poljoprivrede EU", tako da će minimalni procenat sastojaka koji su poreklom iz EU biti 95 odsto, umesto 98 odsto sastojaka, kako je sada propisano, s tim da je data mogućnost da se pomene i region u kome se sastojak uzgaja.

U skladu sa novim propisima Unije, subjekti u maloprodaji koji prodaju prethodno upakovane organske proizvode neće morati da se sertifikuju, ali će biti podvrgnuti proverama u skladu sa zakonom o opštim službenim kontrolama.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!