Obrazovanje i posao

Novi ciklus „Best of South East“ stipendija za studente i diplomce iz Srbije i regiona

Program stipendistima pruža priliku da na jednom od najstarijih austrijskih univerziteta nadograde znanja stečena tokom studija, iskuse kako je raditi u međukulturalnoj sredini i lakše zakorače u profesionalni život.

Studenti i diplomci ekonomije, prava, tehničkih fakulteta, kao i metalurgije, geologije i koncertnog operskog pevanja mogu da se prijave na novi ciklus „Best of South East“ stipendija, koji i ove godine realizuju Erste Grupa I Štajermarkiše Šparkase Banka (Steiermärkische Sparkasse) u saradnji sa Univerzitetom u Gracu, Univerzitetom za muziku i scenske umetnosti u Gracu, Univerzitetom za tehnologiju u Gracu i Univerzitetom za rudarstvo, metalurgiju i geologiju u Lebenu. Ovaj program unapređenja i daljeg obrazovanja namenjen je studentima završne godine osnovnih i postdiplomskih studija sa akreditovanih univerziteta iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Severne Makedonije, kao i mladima iz ovih zemalja koji već studiraju u Austriji.

Ove godine, sedam studenata će uz pomoć jednogodišnje stipendije u iznosu od 9.000 evra moći da nastavi svoje školovanje i profesionalno usavršavanje u međunarodnom okruženju. Od toga, četiri studenta će imati priliku da budu deo Univerziteta u Gracu i po jedan od njih Univerziteta za muziku i scenske umetnosti u Gracu, Univerziteta za tehnologiju u Gracu i Univerziteta za rudarstvo, metalurgiju i geologiju u Lebenu.

Studenti ekonomije i prava mogu da pošalju onlajn aplikaciju sa kompletnom dokumentacijom na konkurs za stipendije na Univerzitetu u Gracu do 4. decembra 2020. godine. U okviru programa imaju pravo na stipendiju u visini do 9.000 evra, koja pokriva mesečni džeparac do 750 evra, školarinu i registraciju pri Univerzitetu u Gracu, kao i intenzivan kurs nemačkog u univerzitetskom jezičkom centru „Treffpunkt Sprachen“. Studenti koji dobiju stipendije biće u prilici da, tokom jednogodišnjeg boravka u Gracu, prođu obuku ili praksu u Štajermarkiše Šparkase Banci ili drugoj kompaniji, a po povratku iz Austrije usavršavanje će moći da nastave učeći od stručnjaka Erste Banke.

Rok za prijavu studenata tehničkih fakulteta je 1. decembar 2020. godine. U okviru ovog programa stipendisti na raspolaganju imaju stipendiju od 9.000 evra, u okviru koje je uključen mesečni džeparac od 750 evra, registracija i školarina na Tehničkom univerzitetu u Gracu, kao i društvene i kulturne aktivnosti, u zavisnosti od epidemiološke situacije.

Studenti metalurgije/geologije mogu se prijaviti na konkurs za stipendije do 21. decembra 2020. godine. Njih u okviru stipendije očekuje mesečni džeparac od 750 evra, školarina za program mobilnosti na Univerzitetu za rudarstvo, metalurgiju i geologiju (Montanuniversität Leoben), kao i mogućnost samostalnog organizovanja dvomesečne prakse ili stažiranja tokom letnjih meseci.

Konkurs za studente muzike na smeru koncertnog operskog pevanja za stipendiju na Umetničkoj akademiji u Gracu biće naknadno objavljen.

Više informacija o programu i procesu prijavljivanja možete pronaći na Best of South – East stranici, na sajtovima univerziteta ili na veb-sajtu Erste Banke www.erstebank.rs.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!