Ljudski resursi

NSZ: Izdvojeno 3,65 milijardi dinara za podsticanje zapošljavanja

Iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) izdvojeno je 3,65 milijardi dinara za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja, kao i 550 miliona dinara za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, rekao je direktor NSZ Zoran Martinović.

Kako bi sredstva bila iskorišćena na pravi način, NSZ i Privredna komora Srbije organizovale su skup na kojem su, prema Martinovićevim rečima, poslodavci upoznati sa uslovima korišćenja subvencija.

"Na tim skupovima primećujemo da veliki broj poslodavaca ne zna detalje sa kojima može da konkuriše i ostvari subvencije, zato je važno da ih pravilno i blagovremeno obavestimo o tome", ukazao je Martinović i dodao da se povećava broj poslodavaca koji su zainteresovani za korišćenje subvencija.

Martinović je naglasio da sredstva na koje država može da računa za podsticanje zapošljavanja jesu sredstva iz IPA fondova u iznosu od oko pet miliona evra, ali i da se očekuje i iznos od oko 500 miliona dinara od lokalnih samouprava.

Na skupu oslodavcima su predstavljeni i rezultati "Ankete poslodavaca 2017/2018", koju je sprovela NSZ na uzorku od oko 5.000 preduzeća.

Rezultati su pokazali da, kaže Martinović, poslodavci imaju probleme prilikom zapošljavanja, jer postoji veliki broj deficitarnih zanimanja, veliki broj ljudi bez radnog iskustva, veliki broj onih koji ne poseduju znanja i veštine neophodne poslodavcima.Prema rezultatima ankete, prerađivačka industrija i trgovina u prethodnoj godini zaposlile su najviše ljudi, a zanimanja koja se najviše traže su IT struačnjaci, vozači teških teretnih vozila i mašinski inženjeri.

Jedan od zaključaka ankete je da je u prošloj godini kreirano tri odsto više radnih mesta u odnosu na godinu pre.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!