Društvo

NVO Atina: Verujmo mladima i imajmo vere u mlade!

Ovaj Međunarodni dan mladih, 12. avgust 2021. godine obeležavamo uz poziv „Verujmo mladima i imajmo vere u mlade“. Deluje u ovim danima, da nam baš to i nedostaje.

Mi smo u Atini, imale sreću i privilegiju da se družimo sa devojkama iz cele Srbije koje su članice Kluba Sa devojkama i za devojke, koji je formiran pod okriljem naše organizacije sa ciljem da bude oslonac ovim devojkama za dalja organizovanja i promišljanja politika. Pune radosti prenosimo Vam neke od poruka koje su upravo one rekle, svojim rečima i na svoj način. 

Svi se slažemo u jednom a to je da do sistemskih promena i praksi usmerenih ka mladima u Srbiji mora doći. Postoji nešto što svako od nas za početak može uraditi za mlade, a to je da im veruje i da ima vere u njih.


 

Pored dvadesetogodišnje Tijane, aktivistkinje i volonterke, govorile su i druge devojke i delile svoja razmišljanja u susret Međunarodnom danu mladih. Iskustva i stavovi ovih devojaka po mnogo čemu su slična onima koje imaju i mladi u zemljama Evrope i regiona. Međutim, postoje i razlike koje utiču na to da im se smanjuju šanse za ravnopravnu utakmicu i izvesnu budućnost. Podaci koji govore o želji mladih za napuštanjem Srbije se drastično razlikuju - tri četvrtine mladih u Srbiji izražava nameru da emigrira, što stavlja Srbiju na prvo mesto među zemljama u regionu. Takođe, želja za iseljenjem iz zemlje je veća kod mladih koji imaju veće obrazovne aspiracije, i najtešnje je povezana sa pesimizmom u pogledu budućeg stanja u zemlji. U prilog tome, govore i statistike i zvanični podaci Svetskog ekonomskog foruma iz 2019. godine, na listi od 137 zemalja, Srbija se nalazi na 134. mestu po sposobnosti da zadrži talentovane ljude. Ovi navodi jasno ukazuju na nepostojanje volje da se pre svega mladima stvore mogućnosti i prilike, najpre u oblasti obrazovanja i zapošljavanja, koje bi značajno unapredile i državne napore da u zemlji ostanu mladi i talentovani ljudi. 

Regionalno istraživanje “Mladi u Srbiji” iz 2019. godine pokazuje i da je polovina mladih doživela neki od oblika diskriminacije, a najčešće po osnovu svog uzrasta ili materijalnog položaja. Preko 20 odsto ispitanika/ca je ponekad ili često doživelo diskriminaciju po osnovu svog pola (31 odsto devojaka i 16 odsto mladića), materijalnog položaja ili uzrasta. 


 
Povezano sa iskustvima diskriminacije koji mladi doživljavaju u svom okruženju, a u vezi sa veoma niskim nivom i mogućnostima napretka na društvenoj lestvici, sistem nastavlja sa produkcijom obrazovne i socijalne nejednakosti. Ova paradigma vezuje se direktno i za nesigurnost vezanu za budućnost države, te lični planovi mladih poprimaju druge okvire. Borbe za lični razvoj i integritet mladih vode se na svim frontovima, dok ovome dodatno odmaže visoka nezaposlenost mladih, niske plate – posebno za žene – i trend sve više nestabilnih radnih odnosa. Podrška koju je potrebno pružiti mladima, a posebno devojkama mora biti složenija i ujednačenija u svim segmentima i aspektima života. 


 

Uz apel “Verujmo mladima i imajmo vere u mlade” pozivamo i sve državne institucije da u većoj meri preuzmu odgovornost za mlade koji u njoj žive - od uključivanja u formalne političke mehanizme i odlučivanja, kako bi se dodatno doprinelo vraćanju poverenja, javnosti, a posebno mladih u institucije, do kreiranja podržavajućih sistemskih rešenja koji će direktno odgovoriti na potrebe mladih za obrazovanjem i zapošljavanje, kroz aktivnu legitimaciju istinskog interesa mladih da svojim zajednicama doprinose znanjima i radom. 

Uključenost mladih u javne politike lokalnog i nacionalnog nivoa, ne doprinosti samo unapređivanju jedne zajednice ili zemlje, doprinosi akcijama i smislenom angažmanu i učešću mladih u rešavanju problema globalnim razmera. 

Atina koristi priliku da se zahvali Kancelarijama za mlade Beograd, Palilula, Vračar, Stari Grad, Voždovac, Savski Venac, Niš, i Subotica na saradnji a naročito devojkama članicama Kluba Sa devojkama i Za devojke na entuzijazmu, istrajnosti i posvećenosti našoj zajedničkoj ideji.

Drage devojke,  verujemo vam i verujemo u vas!

Ova kampanja je kreirana u okviru projekta "Sa devojkama i za devojke - podrška lokalnim Kancelarijama za mlade u radu na podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti", koji NVO Atina sprovodi uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih Nacija - UNFPA.
 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!