Šta je poslovna mreža "Ekonomski"?

Misija poslovne mreže "Ekonomski" je povezivanje subjekata unutar poslovne zajednice razmenom znanja, sadržaja i iskustava radi poboljšanja rezultata i uslova poslovanja, razvoja preduzetništva i jačanja kapaciteta domaćih preduzeća i preduzetnika.

Članovi mreže su pravna lica, preduzetnici, stručnjaci-eksperti, kao i institucije koje okupljaju subjekte poslovne zajednice (udruženja, komore, asocijacije...)

Korist - dobit od poslovne mreže u okviru portala Ekonomski

Članovi poslovne mreže razmenom sadržaja sa portalom "Ekonomski", stiču prava na digitalnu promociju u okviru dnevnog internet izdanja Ekonomskog online i razmenu informacija sa ostalim članovima i partnerima poslovne mreže.

Osnovni paket promocije za članove mreže obuhvata ličnu prezentaciju u kategoriji (profil) "Poslovna mreža Ekonomski", prava na objavu autorskog stručnog tematskog sadržaja i medijsko praćenje aktivnosti članova, kao i participaju u aktivnostima portala na tržištu.

Članovi mreže dodatnom razmenom stručnog sadržaja u dogovoru sa portalom „Ekonomski“, mogu steći viši status, kao stručni saradnik ili stručnjak, čime mogu dobiti dodatni prostor za marketing i PR.

Postanite i vi deo mreže i iskoristite!

Član mreže se postaje potpisivanjem pristupnice, čime možete steći i dodatni povlašćeni status saradnika, stručnjaka ili partnera mreže. Saradnja se ostvaruje razmenom autorskog sadržaja članova sa našim portalom i to kroz obradu pojedinih segmenata poslovanja u formi autorskog teksta, analitičkog članka, intervjua ili odgovora na postavljena pitanja, kako bi čitaoci dobili stručne i korisne informacije za svoje poslovanje.

Za sve detalje obratite se:

redakcija@ekonomski.net

Telefon - 011 409 37 43

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!