Društvo

Obeležava se Međunarodni dan dečijih linija za pomoć

Povodom Međunarodnog dana dečijih linija za pomoć, koji se 17. maja obeležava širom sveta, Ministarstvo podseća da u okviru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, postoji organizaciona jedinica „Telefonske linije“, odnosno NAcionalna DEčija Linija (NADEL), koja je dostupna 24 časa dnevno.

NADEL je savetodavno-edukativna telefonska usluga, namenjena pre svega za decu, koja mogu da 24 časa dnevno 365 dana u godini da dobiju savetodavnu podršku putem besplatnog poziva na telefonski broj 116111. Zaposleni u NADEL-u pružaju pomoć deci ukoliko se ona nađu u okolnostima u kojima su im ugrožena prava, ili u bilo kojoj drugoj situaciji kada osete potrebu za razgovorom sa kompetentnom i poverljivom osobom. Usluga je besplatna, poverljiva i dostupna sa svih telefonskih mreža.

Uzimajući u obzir da su iskustva dečijih linija u svetu pokazala da deca i mladi danas radije koriste elektronske medije nego razgovor putem telefona, tokom 2021. godine u okviru NADEL-a razvijena je i usluga „Savetovanje putem četa“ sa ciljem lakše i brže dostupnosti savetodavne podrške. U 2022. godini, ostvareno je 3.625 „čet“ sesija, dok je obavljeno 4.846 poziva.

Tokom 2022. godine, takođe, u partnerstvu sa UNICEF-om, započeto je pilotiranje usluge „Onlajn savetovanje“, u cilju dodatnog jačanja zaštite i prevencije mentalnog zdravlja dece i mladih u Srbiji. Usluga „Onlajn savetovanje“ nudi adolescentima i mladima mogućnost da imaju savetodavne sesije, koje se realizuju putem platforme „Zoom“.

SOS dečija linija Srbije, osnovana je kao odgovor na potrebe dece da imaju svoj servis kao vid podrške odrastanju i mogućnost da se zaštite od nasilja, u svakom njegovom pojavnom obliku. Ova usluga, zasnovana je na Konvenciji o pravima deteta, čiji je Srbija potpisnik.

Pored “Dečije linije” i usluge “Sigurni čet”, koji funkcionišu kao sastavni deo Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine (Zvečanska), postoje i telefoni za roditelje i odrasle. To su „Roditeljski telefon“ i „SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja“.

NADEL je punopravna članica međunarodne organizacije ChildhelpLine International (CHI), koja okuplja sve dečije linije na svetu.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!