Računovodstvo i finansije

Od danas prijava na obavezno socijalno osiguranje omogućena i pre stupanja zaposlenog lica na rad

Prema zakonu o izmenama i dopunama zakona o radu, od 25. decembra 2017. godine prijava na obavezno socijalno osiguranje omogućena je i pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

Naime, shodno članu 1 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, od 25. decembra 2017. godine omogućeno je da se putem portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), prijava na obavezno socijalno osiguranje registruje i pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!