Društvo

Održan dijalog povodom problema dece beskućnika

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov otvorio je, na Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada, društveni dijalog pod naslovom „Beskućništvo – deca u uličnoj situaciji“.

Žigmanov je istakao da su deca jedna od najosetljivijih društvenih grupa, a deca u uličnoj situaciji možda i najosetljivija i najugroženija društvena grupa.

Ministar Žigmanov je istakao da položaj ove dece često nije u fokusu javnosti zbog čega se dijalog i organizuje kako bi se problem sagledao iz različitih aspekata što stvara pretpostavke da se donose efikasnije mere za njegovo rešavanje.

Prema njegovim rečima, rizici sa kojima se ta deca suočavaju su veliki i teški, od nepovoljnih uslova za život, problema sa pristupom obrazovanju, do rizika rada na ulici, najčešće prosjačenja, i drugh zloupotreba.

Ministar je naglasio da nažalost, reč o globalnom fenomenu o čemu govore podaci da su više od 160 miliona dece u svetu žrtve neadekvatnog rada i postupanja.

Žigmanov je rekao da je u godini kad obeležavamo 75. godina od usvajanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija dobro da se podsetimo da je Deklaracijom garantovano dostojanstvo svakom čoveku kao i ravnopravnost svih ljudi. 

Uvodna obraćanja imali su vršilac dužnosti pomoćnice ministra turizma i omladine Ivana Antonijević, vršilac dužnosti pomoćnice poverenika za zaštitu ravnopravnosti Tatjana Prijić, direktor Centra za integraciju mladih Marko Tošić, predstavnik Udruženja građana „Sloboda nema cenu“ Mitar Đurašković i predstavnica Psihosocijalne mreže inovacija (PIN) Irena Stanković.

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada obeležen je prvi put 12. juna 2002. godine, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, s ciljem podizanja svesti i pokretanja akcija u svetu protiv dečjeg rada i zapošljavanja dece, tražeći podršku pojedinih vlada, civilnog društva, kao i medija u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja dece.

Slogan ovogodišnjeg obeležavanja ovog dana je „Socijalna pravda za sve –  zaustavite dečji rad!“

Skup je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Centrom za integraciju mladih u Centru za integraciju mladih – Klub 16 u Beogradu.

Autor fotografija je MINLJMPDD.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!