Računovodstvo i finansije

Održana deveta Međunarodna konferencija FINIZ 2022

Univerzitet Singidunum je bio organizator i domaćin devete po redu Međunarodne naučne konferencije FINIZ, koja je održana 2. decembra, pod nazivom “Poslovna otpornost u svetu koji se menja”.

Uvodni govornici ovogodišnje konferencije su bili:

· Prof. dr Goranka Knežević, v.d. rektora Univerziteta Singidunum

· Maja Matić, predsednica Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara (ACFE)

· Dr Zoran Škobić, Rukovodilac sektora za edukaciju i usavršavanje i koordinator međunarodne saradnje, Savez računovođa i revizora Srbije

· Verica Teofilović, finansijska direktorka Strauss Adriatic-a

· Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost Saveza za fer konkurenciju, NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj)

· Miroslav Višnjić, predsednik Udruženja samostalnih sudskih veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti

Predsedavajući sesije bila je prof. dr Lidija Barjaktarović, dekanka Poslovnog fakulteta u Beogradu. Ona se osvrnula na aktuelnost teme konferencije, ali i istakla činjenicu da su zaključci i inicijative proistekle u diskusijama na konferenciji FINIZ imale i imaju rezultate u daljem poboljšanju poslovanja privrednih subjekata. Tako da su i sve sesije FINIZ-a 2022 u fokusu obrađivale podjednako važne teme koje su u funkciji podizanja kvalitete korporativnog upravljanja.
 
Profesorka Barjaktarović je prisutne upoznala sa aktivnostima na projekatima gde učestvuje Univerzitet Singidunum – COST CA 19130 i ORCA-LAB. Projekat COST CA 19130 je posvećen Fintech i veštačkoj inteligenciji koja vodi ka većoj transparentnosti finansijske industrije. Projekat ORCA-LAB, podržan sredstvima  Fonda za nauku, u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univeziteta u Beogradu, je pod nazivom All-Optical Reservoir Computer Architecture based on Laser Bistability. Rezervoar kompjuting je superiorna paradigma mašinskog učenja pogodna za predviđanje vremenskih serija podataka koje generišu raznoliki dinamički sistemi, od meteoroloških stanja, preko autonomnih vozila, do berzanskog trgovanja. Ako se rezervoar kompjuting realizuje preko fotonskih komponenata onda se dobija veštačka inteligencija koja do rešenja najtežih problema dolazi munjevito i efikasno. I na kraju, je sve prisutne informisala da je Univerzitet Singidunum osnovao Centar za usavršavanje Win, koji je zvanični centar Pearson VUE akademije, i partner Microsoft Learning programa.

Profesorka Goranka Knežević je sa Marijom Kušić Radovanović, članicom ACFE, bila domaćin sesije Digitalizacija i finansijska forenzika u svetu koji se menja, koja je organizovana u saradnji sa Udruženjem sertifikovanih istražitelja prevara za Srbiju. Teme koje su bile u fokusu sesije su vezane za očuvanje ugleda profesije u izmenjenim uslovima poslovanja.  

Profesorka Lidija Barjaktarović je bila predsedavajuća interaktivne sesije, pod nazivom: FINTECH u svetu koji se menja (u okviru projekta COST CA 19130 I ORCA-LAB), i ukazala na izazove vezane za ovu industriju.

Profesor Zoran Petrović je kao predsedavajući sesije IT u specifičnim i izazovnim situacijama u računovodstvu, predstavio teme u fokusu.

 

Profesori Jelena Gajić i Aleksandar Đorđević su bili domaćini sesije pod nazivom: Održiva marketing strategija u „novoj realnosti”.

Profesor Nebojša Bačanin-Džakula, prorektor za nauku Univerziteta Singidunum je bio domaćin sesije Naučni radovi. Ove godine je u zborniku objavljeno 17 radova, iz 11 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Velika Britanija, Grčka, Indija, Litvanija, Crna Gora, Rusija, Južna Afrika, Srbija, Oman, Hrvatska).

Profesor Miroslav Perić je sa Marijom Đorđević, članicom UIRS-a predsedavao sesijom pod nazivom „Interna revizija kao oslonac u turbulentnim vremenima“, koja je organizovana u saradnji sa Udruženjem internih revizora Srbije.

Profesor Vule Mizdraković je bio predsedavajući sesije Procenitelja, čija je tema bila “Značaj procene vrednosti nepokretnosti sa aspekta profesionalne regulative iz oblasti računovodstva i revizije” u saradnji sa udruženjima NUPS i USSVP.

Profesor Lazar Dražeta je predsedavao sesijom “Poslovna otpornost ljudskog kapitala kao paradigma 21. veka”.

Zaključci sa konferencije i snimci sesija biće postavljeni na sajt konferencije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!