Obrazovanje i posao

Održana druga internacionalna konferencija “Prodaja i prodajni kontroling”

U organizaciji konsultantske kuće Casa Forte, u hybridnom modu, u Privrednoj komori Srbije i online, 28. juna 2022. godine je održana druga internacionalna konferencija “Prodaja i prodajni kontroling”.

Na početku konferecije Biljana Lazarević je istakla da su organizatori imali izazov da odaberu teme i govornike. Naime, zaključak prošlogodišnje konferencije je bio da su prodaja i prodajni kontroling neodvojivi za struktuirano vođenje prodaje i biznisa, a ove godine, cilj Casa Forte je bio da prikažu širi kontekst uticaja na prodajni rezultat. To podrazumeva uključivanje IT zajednice, kao neodvojivog dela kontrolinga, zakonske regulative, pre svega, fiskalizacije kao stimulansa ili ograničavajućeg faktora prodaje i diskusije na aktulne teme vezane za prodaju kompanija i trgovinu nekretninama, a sve u duhu digitalne agilnosti (digitabilnosti) i održivosti.

Ispred Privredne komore Srbije, konferenciju je otvorio Aleksandar Kemiveš, savetnik predsednika Komore i član upravnog odbora RAS-a. On je pohvalio i podstakao dalja stremljenja Casa Forte da uvek dolaze sa predlozima i rešenjima za širenje znanja, međunarodna povezivanja, spajanja javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i privrede.

 

 Panelisti, eksperti iz svojih polja rada i interesovanja iz Severne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije govorili su na sledeće teme:

Danilo Savić – Data cloud 
Goran Kunjadić – Sajber rizici u prodaji
Trajanka Milanovska Aleksova - Efekat pandemije na povećanje svesnosti i potrebe za uvođenjem sales controlling-a
Dušan Roglić – Fiskalizacija
Emilija Dojčinović, student  – Upravljanje prodajom – case study
Luka Antić, student – Prodaja preko interneta – case study
Nikola Stefanović – Kako uspešno prodati kompaniju?
Tijana Vukan – Prodaja i rent nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori
Lidija Barjaktarević – Digitabilnost i (finansijske) performanse bankarskog sektora Srbije
Marija Pantelić – Kultura odgovornog upravljanja u cilju osiguravanja održivosti poslovanja
Dušica Popović – Prodajni podsticaji kroz prizmu pravne regulative

 

 

Prijatelji konferencije, Kontroling Biznis Centar iz Severne Makedonije, Kognosko iz Hrvatske, Udruženje privrednika Naisus iz Niša i akademija strukovnih studija VIPOS iz Valjeva, podržali su događaj širenjem ideje konferencije i promocijom događaja.

Učešće na konferenciji je bilo bez kotizacije i preko poslovne mreže Linkedina je pratilo konferenciju preko 600 učesnika iz zemlje i regiona.

 

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!