Računovodstvo i finansije

Održana međunarodna naučna konferencija FINIZ

Univerzitet Singidunum bio je organizator i domaćin šeste po redu Međunarodne naučne konferencije FINIZ, pod nazivom Digitalizacija i smart finansijsko izveštavanje, koja je održana 6. decembra 2019. godine.

Konferenciju je otvorio prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum.

Uvodni govornici ovogodišnje konferencije su bili:

- Milibora Sakovića, Zajednica ekonomskih, pravno – birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko – turističkih škola Republike Srbije/direktor I ekonomske škole, Beograd

- Mihailo Jovanović, direktor kancelarije za IT i elektronsku upravu,

- Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti,

- Siniša Krneta, direktor Beogradske berze,

- Lidija Bajić, finanijski direktor Novo Nordisk Srbija,

- Corutney Bogard, Head of Talent Acquisition, Nordeus.

Predsedavajući plenarnog dela su bili profesori Zoran Petrović i Lidija Barjaktarović. Oni su izneli rezultate aktuelnih projekata Tehničke pomoći u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja, pod okriljem Svestske banke i Ministarstva finansija Republike Srbije. Kao rezultat, druge komponente Projekta “Računaj na podršku”, predočeno je da je za prvih 10 meseci skoro 1.800 polaznika prošlo sledeće obuke: Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (direktne i za predavače), Međunarodni standardi revizije (direktne i za predavače) i predavanja i radionice u funkciji iz različitih oblasti korporativnog izveštavanja, u 4 grada u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš). Komentari polaznika su odlični. Takođe, je važno istaći da je jedan od osnovnih ciljeva Projekta bio da se podigne svest o značaju kvalitetnijeg finansijskog izveštavanja, i da se informiše minimum 10.000,00 ljudi u Srbiji, što je značajno nadmašeno zahvaljujući korišćenju različitih kanala komunikacije. Projekt “Računaj na podršku” traje do kraja 2019.godine.

Dalje, su istakli da je važan rezultat prve komponente Projekta, insistiranje na edukaciji, posedovanju profesionalnih zvanja i odgovarajućih stručnih znanja i veština u cilju pružanja što kvalitetnijih računovodsvenih i revizorskih usluga. S tim u vezi su istakli da Udruženje internih revizora Srbije, Nacionalno društvo procenitelja Srbije, WMG Advisory i Udruženje sertifkovanih istražitelja prevara Srbije, organizuju kontinuirane edukacije u okviru FINIZ-a.   Potom su upoznali prisutne sa novim načinom organizacije konferencije – manji broj paralelnih sesija i uvođenje novih oblasti: marketing i menadžment, upravljanje ljudskim resurisma i cirkularna ekonomija. Takođe, dodali su da je zbog velikog intersovanja koje je izazvala sesija Preduzetništvo, ista organizovana kao poseban događaj MINI FINIZ. Svoje izlaganje, završili su upoznavanjem stručne javnosti da je edukativno poslovna simulacija Coin & Fund, kao rezultat partnerske saradnje Univerziteta Singidunum i Casa Forte iz Beograda, uvedena u nastavni proces Poslovnog fakulteta u Beogradu, sa tekućom školskom godinom.

Plenarni deo je završen predstavljanjem sesija od strane predsedavajućih.

Profesor Nemanja Stanišić, prorektor za nauku Univerziteta Singidunum, pozvao je prisutne na sesiju Naučni radovi. Ove godine je u zborniku objavljeno 20 radova, iz 9 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Litvanija, Rusija, Srbija, Slovačka, Oman i Narodna Republika Kina). Naučni radovi su obuhvatili sledeće tematske oblasti konferencije: korporativno upravljanje, bankarstvo, računovodstvo, reviziju, finansijsku forenziku, informacioni sistemi za podršku odlučivanju, marketing i menadžment, upravljanje ljudskim resursima i cirkularnu ekonomiju. S obzirom na to da je bilo najviše pristiglih radova iz oblasti cirkularne ekonomije, organizovana je posebna sesija, koju je predstavio profesor Mesud Adžemović.

Profesorka Goranka Knežević, dekanka Poslovnog fakulteta u Beogradu, bila je domaćin sesije Finansijska forenzika, koja je organizovana u saradnji sa Udruženjem sertifikovanih istražitelja Srbije. Predsedavajuća sesije je bila Marija Radovanović, CFE. Teme koje su bile u fokusu sesije su: digitalizacija kao faktor koji utiče na razvoj istražnih tehnika i njihovu sve veću efikasnost, kao i uticaj digitalizacije na actus reus i izvršenje krivičnog dela. Takođe, u okviru ove sesije predsednica Udruženja ISACA Belgrade Chapter, Sanja Kekić, je uručila zahvalnice studentima volonterima na ISACA Security Day, Univerzitetu Singidunum, predsedniku Univerziteta Singidunum prof. dr Milovanu Stanišiću i prof. dr Lidiji Barjaktarović za dosadašnju uspešnu saradnju. Zahvalnicu je dobilo i Udruženje sertifikovanih istržitelja Srbije, za podršku realizacije konferencije ISACA Security Day.

Profesor Zoran Petrović, je kao predsedavajući sesije Računovodstvo i revizija - Uticaj digitalizacije na proces finansijskog izveštavanja, predstavio teme u fokusu. Teme su bile: uticaj izmena poreskih propisa na opterećenost računovođe, obračunavanje troškova i učinaka: trenutno stanje u Republici Srbiji i mogućnosti unapređenja, i revizija finansijskih izveštaja: od troška do koristi.

Profesor Miroslav Perić je bio domaćin sesije Udruženja internih revizora, pod nazivom Izazovi automatizacije interne revizije. Predsedavajuća sesije je bila prof. dr Jozefina Beke Trivunac. Oblasti relevantne za diskusiju su: izazovi automatizacije interne revizije, korišćenje software-a u planiranju, izvođenju i izveštavanju revizije, i blockchain iz ugla revizije.

Profesor Vule Mizdraković je pozvao zainteresovanu javnost na sesiju Procenitelja, čija je tema bila Značaj i uloga sudskog veštačenja. Danijela Ilić je bila predsedavajuća sesije. Profesor Mizdraković je istakao, da je u svetlu donošenja novog predloga nacrta Zakona o sudskim veštacima, neophodno je osvrnuti se na njihov status i značaj u okončanju sudskih sporova, izjednačavanju standarda kvaliteta rada u struci, kao i kontroli kvaliteta rada.

 

Profesor Lazar Dražeta je kao predsedavajući sesije Singidunum HR Forum 2019:  Srbija u korak sa HR trendovima, izneo glavne teme za HR stručnjake.  Istakao je, da je fokusiranje na efikasnu ulogu HR menadžmenta u stvaranju motivisanih, zainteresovanih i posvećenih zaposlenih, zadatak svake savremene organizacije koja je prilagodljiva, orijentisana na potrebe klijenata, proaktivna i spremna za promene.

Profesorka Jelena Gajić je kao domaćin sesije Digitalni marketing u svetu finansija, pozvala zainteresovanu javnost da im se priključi. Ona je istakla da je digitalni marketing imperativ savremenog poslovanja finansijskih organizacija. Definisanjem i implementacijom digitalne marketing strategije finansijskih usluga omogućava se: kreiranje posebnog korisničkog iskustva, isporuka izuzetne usluge digitalnim korisnicima i konkurentnost na finansijskom tržištu.

Konferencija FINIZ je nastavila da podstiče stručnjake iz privrede i naučne radnike da istražuju stvarne događaje i predlažu nova finansijska rešenja u funkciji umrežavanja svetskih finansijskih trendova i izazova upravljanja rizicima.

 Fotografije: FINIZ 2019

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!