Računovodstvo i finansije

Održana osma Međunarodna konferencija FINIZ 2021

U petak, 3. decembra 2021. godine, Univerzitet Singidunum je bio organizator i domaćin osme po redu Međunarodne naučne konferencije FINIZ, pod nazivom ”Da li ste spremni za ContinuousNEXT® pristup po okončanju pandemije izazvane virusom Covid-19?”.Konferencija se održala online, zbog trenutne epidemiološke situacije, putem Microsoft Teams platforme.

Uvodni govornici ovogodišnje konferencije su bili:

· prof. dr Nemanja Stanišić, zamenik predsednika, Univerzitet Singidunum,

· prof.dr Goranka Knežević, v.d. rektora Univerziteta Singidunum,

· Marko Janković, predsednik, Komisija za hartije od vrednosti,

· dr Dejan Miletić, privremeni direktor, Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije,

· dr Sanja Popović-Pantić, predsednica, Udruženje poslovnih žena u Srbiji,

· Jelena Kralj, ACF sertifikovani trener, partner Pedersen & Partners,

· dr Rade Rakočević, osnivač i direktor, Senzal capital. 

Predsedavajući sesije bila je prof.dr  Lidija Barjaktarović, dekanka Poslovnog fakulteta u Beogradu. Ona se osvrnula na aktuelnost teme konferencije, ali i istakla činjenicu da su zaključci i inicijative proistekle u diskusijama na konferenciji FINIZ imale i imaju rezultate u daljem poboljšanju poslovanja privrednih subjekata. Tako da su i sve sesije FINIZ-a 2021 u fokusu obradjivale podjednako važne teme koje su u funkciji podizanja kvaliteta korporativnog upravljanja.

Svi govornici u plenarnom delu su govorili o temama koje se nadovezuju i nadopunjuju jedna drugu. Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti se osvrnuo na sve aktivnosti koje su bile u funkciji daljeg razvijanja tržišta kapitala i uskladjivanju sa direktivama Ervopske Unije, kako bi isto postalo atraktivo i za investiture i za kompanije kojima je neophodno finansiranje. On je istakao da će 2022. godina biti trenutak da se vide ostvareni rezultati u ovom segmetnu. Gospodin Miletić se osvrnuo na značaj celoživotnog učenja, brzom prilagodjavanju promenama, digitalizaciji, ali i mogućnošću da studenti idu na stučnu praksu u Nacionalnu akademiju za javnu upravu. Dr Sanja Popović-Pantić je rekla da svako zlo ima i svoje dobro, prema rezultatima sprovedenog istraživanja na uzorku malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji, tokom 2020. i 2021. godine. Iako je pandemija kod većine preduzeća uticala na smanjenje prihoda i tražnje proizvoda, ona je pokrenula brojne inovacione aktivnosti kod ženskih preduzeća koje su kupovinom opreme, uvodjenjem novih proizvoda, proširivanjem internet prodaje i osvajanjem novih tržišta odgovorile na krizu. Jelena Kralj se osvrnula na to koliko je važno da ljudi rade na sebi u svakom trenutku i situaciji. I na kraju gospodin Rakočević, je ukazao na izazove rasta i upravljanja malim i srednjim preduećima, kao i na alternativne izvore finansiranja.

Posle plenarnog dela, rad je nastavljen u paralelnim sesijama.

Profesor Miroslav Perić je sa Jelenom Runić, presednicom UIRS-a predsedavao sesijom pod nazivom „U korak sa promenama u poslovnom okruženju“, koja je organizovana u saradnji sa Udruženjem internih revizora Srbije.

Profesor Zoran Petrović, je kao predsedavajući sesije “Elektronske fakture, kao obavezan korak ka digitalizaciji poslovanja”, predstavio teme u fokusu.

Profesori Jelena Gajić i Aleksandar Đorđević su bili domaćini sesije pod nazivom: “Komunikacija i kolaboracija u centru marketinške problematike u postkovid eri”.

Profesorka Lidija Barjaktarović je bila predsedavajuća sesijom pod nazivom: “FINTECH u eri kovida” (u okviru projekta COST CA 19130).

Profesorka Goranka Knežević je bila domaćin sesije Finansijska forenzika, koja je organizovana u saradnji sa Udruženjem sertifikovanih istražitelja prevara za Srbiju. Marija Kušić Radovanović, sekretar ACFE Serbia Chapter je bila kopredsedavajuci sesije: Izazovi ”Nove normalnosti”.

Profesori Piotr Luty i Dominika Florek sa Wroclaw University Poland su bili domaćini dve sesije pod okriljem projekta Razmena iskustva Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza, podržanim grantom International Visegrad Fund.

Profesor Vule Mizdraković je bio predsedavajući sesije Procenitelja, čija je tema bila Trostruki efekat promene regulative EU iz oblasti zaštite životne sredine na postupak procene vrednosti u saradnji sa udruženjima NUPS i USSVP. Profesor Lazar Dražeta je predsedavao sesijom Upravljanje ljudskim resursima kroz neprekidno poboljšanje poslovanja.

Profesori Nebojša Bačanin-Džakula, prorektor za nauku Univerziteta Singidunum i Tijana Radojević su bili domaćini  sesije Naučni radovi. Ove godine je u zborniku objavljeno 16 radova, iz 14 zemalja (Bangladeš, Hrvatska, Francuska, Nemačka, Grčka, Indija, Pakistan, Rusija, Južna Afrika, Srbija, Oman, Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija).

Konferencija FINIZ će i dalje nastaviti da okuplja stučnu i naučnu javnost kako bi se dalje unapredilo korporativno upravljanje u našoj zemlji, ali i regionu.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!