Obrazovanje i posao

Održana sedma međunarodna konferencija FINIZ 2020

U petak, 4. decembra 2020. godine, Univerzitet Singidunum je bio organizator i domaćin sedme po redu Međunarodne naučne konferencije FINIZ, pod nazivom “Ljudi u fokusu automatizacije procesa“.

Konferenciju je otvorio prof. dr Nemanja Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum.

Uvodni govornici ovogodišnje konferencije su bili:

- Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti,
- Danijela Ilić, predsednica Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije,
- Zoran Škobić, rukovodilac sektora edukacije i koordinator međunarodne saradnje, SRRS
- Sanja Kekić, predsednica Udruženja ISACA Beograd,
- Žarko Vukadinović, predsednik Udruženje ACFE Srbija,

Predsedavajući plenarnog dela su bili profesori Goranka Knežević, Zoran Petrović i Lidija Barjaktarović. Oni su se osvrnuli na aktuelne projekte Univerziteta Singidunum u oblasti poreza (Razmena iskustva Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza) podržanim grantom International Visegrad Fund i primene veštačke intelgencije u finasijama koja vodi većoj transparentnosti u finansijskoj industriji (COST CA 19130). Potom su izneli rezultate prethodnih projekata Tehničke pomoći u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja, pod okriljem Svetske banke i Ministarstva finansija Republike Srbije. Dalje, su istakli značaj kontinuirane edukacije u saradnji sa Udruženjem internih revizora Srbije, Nacionalnim društvom procenitelja Srbije i Udruženjem sertifikovanih istražitelja prevara Srbije. I na kraju su iskoristili priliku da informišu prisutne da je Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum dobio prestižnu univerzitetsku afilijaciju globalnog CFA Instituta. 

Sesija Finansijska forenzika, koja je organizovana u saradnji sa Udruženjem sertifikovanih istražitelja Srbije, izazvala je veliko interesovanje. Teme koje su bile u fokusu sesije su: u uslovima automatizacije poslovnih procesa sve je veći broj krivičnih dela, kako zbog online okruženja u kojima se odvija poslovanje nakon pojavljivanja pandemije izazvane virusom Kovid 19, tako i zbog činjenice da kriminalni um učinioca krivičnih dela uvek pronalazi nove oblike aktivnosti. Adekvatnim anonimnim studijama slučaja je odgovoreno na pitanje kako reagovati nakon indicija da postoji ili je u toku prevarna radnja u kompaniji.

Sesija Računovodstvo u doba pandemije u fokusu je imala teme: problem sa kojima se susreću računovođe i uticaj pandemije na promenu načina rada računovođa. Sesija organizovana u saradnji sa Udruženjem internih revizora, pod nazivom “U korak sa promenama”, imala je poseban fokus na razvoju tehnika upravljanja IT rizicima i informacionom bezbednošću.  Sesija u saradnji sa Nacionalnim udruženjem procenitelja Srbije (NUPS) i Udruženjem samostalnih sudskih veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti (USSVP) se bavila pitanjem nacionalnih standarda za procenu vrednosti nepokretnosti.

Sesija pod okriljem projekta Razmena iskustva Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza, podržanim grantom International Visegrad Fund, bavila se otvorenim pitanjima teorije i prakse: 1. Mišljenja Ministarstva Finansija – izbor prava ili stranputica u pravnu nesigurnost i2. Međunarodna saradnja u funkciji smanjenja evazije poreza za zaustavljanje izbegavanja plaćanja poreza.

U fokusu eskperata iz oblasti HR aktuelna tema je bila digitalni HR. Digitalni HR predstavlja paradigmu novog doba i usko je povezan sa savremenom ekonomijom znanja. U tehničkom smislu predstavlja transformaciju HR servisa i procesa upotrebom digitalnih tehnologija. U smislu iskustva zaposlenih predstavlja izazov za svaki aspekt upravljanja ljudskim kapitalom organizacije i promenu poslovnog okvira u kojima se HR funkcija razvijala do sada.

I na kraju, relevantna tema za FINIZ 2020 je bila i automatizacija u marketing, kao najnoviji trend u optimizaciji marketinških aktivnosti i maksimiziranju prodajnih rezultata. Zahvaljujući ovom “ličnom asistentu” moguće je precizno identifikovanje potreba i želja potencijalnih i postojećih korisnika usluga, kreiranje personalizovanih kampanja, stvaranje kvalitetnih prodajnih prilika i praćenje rezultate realizovanih aktivnosti. Njen poseban doprinos savremenom poslovanju je u: značajnoj uštedi vremena, olakšanoj realizaciji aktivnosti i detaljnom izveštavanju.

Prvi put je konferencija FINIZ organizovana on-line.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!