Društvo

Održane obuke za profesore srednjih tehničkih škola i instalatere solarnih panela

U okviru projekta “Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji”, koji u okviru Nemačke razvojne saradnje sprovodi GIZ, u poslednjih mesec dana sprovedene su dve besplatne obuke u cilju razvoja stručnih kadrova u oblasti održivih energetskih tehnologija u Srbiji, sa fokusom na primenu solarne energije.

Dvodnevnu obuku za 20 profesora stručnih predmeta obrazovnog profila elektrotehničar obnovljivih izora energije iz 10 srednjih tehničkih škola širom Srbije, organizovalo je  Društvo za obnovljive izvore energije Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Kuli.

Trodnevna obuka za 18 osoba u oblasti stručnog znanja instalatera solarnih fotonaponskih sistema održana je u Energy Net Akademij u Kaću.

Saša Skoko, profesor Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu, kaže da se tokom teorijskog dela obuke održane u Kuli upoznao sa detaljima primene pristupa kupac-proizvođač solarne energije, koji je sada veoma aktuelan u svetu pa i u Srbiji, i da će te informacije uvrstiti u neposrednu nastavu. „Važno je da učenici budu upoznati sa trendovima i novitetima u oblasti obnovljivih izora energije. Čak iako te informacije nisu u ovom trenutku u fokusu potrebnih znanja učenika, one im daju širu sliku o praktičnoj primeni obrazovanja i znanja koje stiču,“ kaže Skoko i dodaje: „Za mene je bilo veoma značajno što smo tokom praktičnog dela obuke obišli biogasno postrojenje i vetropark pored kog se gradi solarna elektrana, u blizini Kule. Nadam se da ću na proleće imati priliku da tamo odvedem i svoje učenike.“

Deo dvodnevne obuke za profesore sproveden je i na školskom poligonu za obnovljive izvore energije Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Kuli, koji između ostalog obuhvata i mini solarnu elektranu i vetro-turbinu.

“Ako bi trebalo da istaknem jednu stvar saove teorijske i praktične obuke to bi verovatno bilo to da smo dobili infomacije koja se didaktička sredstva primenjuju u nastavi u ovoj oblasti u svetu. Sada smo u mogućnosti da pri uvođenju didaktičkih sredstava u našu nastavu, na čemu upravo radimo, izaberemo ona koja su najznačajnija za praktično znanje naših učenika,“ kaže Darko Bjelopavlić, profesor u Tehničkoj školi Pirot, koji je takođe prisustvovao dvodnevnoj obuci u Kuli.

 

Nataša Petrović, učesnica obuke u oblasti stručnog znanja instalatera solarnih fotonaponskih sistema, inače zaposlena u kompaniji koja se bavi energetikom i solarnim panelima, kaže da je trodnevna obuka u Kaću za nju bila veoma korisna, pre svega u smislu sticanja praktičnog znanja.

„Bavim se finansijskim planiranjem i nadzorom projekata u oblasti energetike i ugradnje solarnih panela. Ova obuka, na kojoj sam saznala i videla mnoge tehničke detalje, doprineće da svoj posao radim efikasnije i preciznije. Tako ćemo uštedeti vreme i novac pri nabavci materijala i opreme i biti u mogućnosti da unapred pravimo preciznije planove projekata u smislu izvođenja ugradnje i predviđanja troškova,“ kaže Nataša Petrović.

Cilj projekta “Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji” je da se, kroz terorijske i praktične obuke za profesore stručnih predmeta u srednjim tehničkim školama i instalatere solarnih panela unaprede uslovi za veću primenu obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energiji u Srbiji.

U saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije, projekat sprovodi i niz drugih aktivnosti na poboljšanju zakonodavnog, institucionalnog i tehničkog okvira za veću upotrebu održivih energetskih tehnologija u Srbiji. U fokusu svih aktivnosti projekta je razvoj i primena pristupa kupac-proizvođač u proizvodnji električne energije iz solarnih izvora.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!