Obrazovanje i posao

Okrugli sto: “Tržišta kapitala u Srbiji” – 29. oktobar

Univerzitet Singidunum organizuje okrugli sto “Tržišta kapitala u Srbiji”, koji će se održati 29. oktobra 2019. godine u prostorijama Univerziteta Singidunum (Danijelova 32, Beograd, Sala S32).

Na okruglom stolu diskutovaće se o najaktuelnijim pitanjima razvoja tržiš̌ta kapitala u Srbiji, kao š̌to su: upravo usvojeni Zakon o alternativnim investicionim fondovima i Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, zatim o mogućnostima za razvoj novih finansi-jskih instrumenata, kao š̌to su finansijski derivati, mogućnostima za nove IPO, crowedfunding i druga aktualna pitanja razvoja tržiš̌ta kapitala

Tema će biti i prognoza kretanja u svetskoj ekonomiji u 2020. godini i njihov uticaj na Srbiju, sa predviđanjima kretanja kamatnih stopa, kurseva valuta, cena berzanskih roba i svega š̌to utič̌e na poslovanje na finansijskom tržiš̌tu, kao i na poslovanje preduzeća i uč̌esnika na finansijskom tržiš̌tu u Srbiji.

AGENDA / OKRUGLI STO

10:00-11:00     OKUPLJANJE I REGISTRACIJA GOSTIJU

11:00 - 12:30   OKRUGLI STO

12:30 - 13:00   DRUŽENJE I UMREŽAVANJE

 

UČESNICI:

Marko Janković                                                             

predsednik Komisije za Hartije od vrednosti                       

Siniša Krneta                                                                

direktor Beogradske berze                                               

Miloš Mladenović                                                          

izvršni direktor Berze električne energije SEEPEX               

Vladimir Pavlović

direktor WM Equity Partners

Danilo Mrvaljević

direktor trezora i ALM Banca Intesa

prof. dr Zoran Jeremić

Moderator okruglog stola i redovni profesor Univerziteta Singidunum

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!