Izvoz

Omogućen izvoz goveđeg mesa u Kinu

Vlada Srbije je na Samitu "16 +1" u Budimpešti potpisala protokol koji će omogućiti izvoz govođeg mesa u Kinu.

Protokol je u ime Srbije potpisao nacionalni koordinator Mehnizma saradnje "16+1" Aleksandar Antić, a reč je o protokolu između Generalne uprave za kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin NR Kine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije o inspekciji, karantinu i veterinarskim sanitarnim zahtevima za izvoz goveđeg mesa iz Srbije u Kinu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!