Svet građevinarstva-nekretnina

Oni koji trguju nekretninama moraće da prođu proveru

Više od 1.800 zaposlenih u agencijama za trgovinu nepokretnostima u Srbiji biće proveravano, kako bi se utvrdilo da li su krivično osuđivani za privredni kriminal ili na bilo koji način bili povezani sa finansiranjem terorizma.

Ovo predviđaju predlozi izmena i dopuna Zakona o posredovanju nepokretnostima, koji je prošao Vladu i skupštinske odbore, pa bi trebalo uskoro da se nađe pred poslanicima u Narodnoj Skupštini.

Izmenama zakona biće definisane obaveze i mere, koje moraju da se preduzmu do juna ove godine, a deo su Akcionog plana iz stretegije Srbije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terotizma i odnose se na izvešta ICRG Grupe koja se bavi procenama političkih, ekonomskih i finansijskih rizika zemalja u svetu, kao i na izveštaj Komiteta Manival iz 2016. godine.

Glavna izmena u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma se odnosi na to da vlasnici agencija, ovlašćena lica ili preduzetnici, ne smeju biti kažnjavani za privredni kriminal, i aktivnosti vezane za terorizam, pa će Ministarstvo trgovine za sve one koji su u ovom momentu upisani u registar posrednika obezbediti podatke o eventualnom kažnjavanju.

„Ako se proverom ustanovi da je neko kažnjavan za takva dela, po službenoj dužnosti ta agencija će biti brisana iz registra posrednika“ napominje savetnik u Ministarstvu trgovine Željko Stojanović“, piše „Tanjug“.

U nove izmene Zakona o posredovanju nepokretnostima, koji je počeo da se primenjuje 2014. godine, međutim neće ući, kako su to očekivali trgovci nekretninama, izmene koje se tiču statusa zaposlenih agenata, a taj status je prema njihovoj oceni "ni na nebu ni na zemlji".

Vlasnici agencija tražili su, s obzirom na to da se menja ovaj zakon, da se naprave izmene koje se tiču i radno-pravnog statusa zaposlenih prodavaca.

Predlažu da se izbaci odredba da agent mora imati fiksnu platu, te da se stvari vrate na situaciju pre 2014. godine, kada su agenti dobijali proviziju za ostvarenu prodaju, a nisu imali obaveznu platu kako je to sada slučaj.

Objašnjavaju da se agencijama ne isplati da zaposlenom prodavcu daju platu i uplaćuju poreze i doprinose, što ih košta sa porezima i doprinosima, kažu, između 500 i 600 evra mesečno.

Vlasnici agencija traže i da se budućim izmenama zakona uvede takozvani "fiducijarni račun", poseban račun na kojem će se "čuvati" novac kao garancija da će prodavac obaviti posao kada ga građani angažuju, a ne kako je do sada bio slučaj, da novac stoji kod trećih lica, najčešće advokata.

Treću izmenu koju vlasnici srpskih agencija za promet nepokretnosti očekuju je i da se u zakonu definišu pojmovi "nalogodavac" i "zastupnik", što prema njihovoj oceni nije jasno utvrđeno u ovom momentu.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!