Energetika

Osniva se regionalna berza struje

Operatori prenosnih sistema iz Slovenije i Srbije ELES i EMS će zajedno sa Evropskom berzom električne energije EPEX SPOT formirati regionalnu berzu električne energije za centralnu i jugoistočnu Evropu.

Novi pravni subjekt "Alpsko-jadranska dunavska berza električne energije - ADEX" će ponuditi harmonizovane i jedinstvene usluge spot trgovine električnom energijom u Sloveniji i Srbiji, sa ciljem da svoje poslovanje i usluge proširi na druge zemlje u regionu centralne i jugoistočne Evrope (CSEE), saopštila je Elektromreža Srbije.

ELES, EMS i EPEX SPOT će u svom vlasništvu imati isti broj akcija ADEX-a. Sporazum predviđa poslovno spajanje Slovenačke berze struje BSP i Srpske berze struje SEEPEX.

Takođe, ELES, EMS i EPEX SPOT su u razgovorima i sa MAVIR-om, mađarskim operatorom prenosnog sistema, a inicijativa ostaje otvorena za sve dodatne partnere koji bi želeli da se pridruže ADEX-u.

BSP Southpool upravlja fizičkim dan unapred i unutardnevnim tržištem, kao i uslugama spajanja tržišta u Sloveniji, a takođe obavlja i usluge kliringa i finansijskog poravnanja na lokalnom i prekograničnom nivou, prenosi B92.

ELES je jedini operator prenosnog sistema u Sloveniji i upravlja mrežom 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda ukupne dužine 2.587 km.

EMS upravlja mrežom 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda čija je dužina oko 10.000 km i nadležan je za koordinaciju osam međuzonskih kapaciteta sa susednim TSO-ima, u potpunosti u skladu sa pravilima i praksom ENTSO-E.

Evropska berza električne energije EPEX SPOT SE i njena zavisna preduzeća upravljaju fizičkim kratkoročnim tržištima električne energije u 13 zemalja: Centralno-zapadna Evropa, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nordijska regija i Poljska.

SEEPEX a.d. Beograd (SEEPEX) je licencirani operator tržišta u Srbiji osnovan kao akcionarsko društvo u strateškom partnerstvu EMS-a i EPEX SPOT-a.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!