Pitanja i odgovori

Da li poverilac ima pravo da se naplati na imovini solidarnog jemca, iako nije pokrenuo postupak prinudne naplate ili izvršenja na imovini dužnika?

Kada je u pitanju solidarno jemstvo, jemac se obavezuje kao jemac platac, te odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca ili od obojice u isto vreme. Pročitaj

Koji su to osnovni dokumenti i postupci, koje privredno društvo mora imati u vezi sa svojom poslovnom dokumentacijom?

Privredna društva moraju izraditi Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju i Listu kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja, a za korišćenje ovih dokumenata moraju imati saglasnost nadležnog Arhiva. Pročitaj

Koji propisi uređuju minimalne ili obavezne uslove za bezbedno upravljanje i preradu hrane u ugostiteljstvu?

Pravilnikom o sanitarno – higijenskim uslovima za objekte, u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, propisuju se sanitarno-higijenski uslovi, koji moraju da se ispune. Pročitaj

Kad je reč o rukovođenju prodajnim timom, koje tri stvari morate uraditi, a koje tri ne smete uraditi?

Prvenstveno je potrebno da shvatimo, spoznamo i prihvatimo pojam, koji je naveden u samom pitanju - prodajni TIM. Pročitaj

Koja su pravila za uspešno vođenje sastanka?

Sastanci se, pre svega, moraju odvojiti po tipu i cilju, kao i da li se radi o internim ili eksternim sastancima. Pročitaj

Šta je Google Analytics?

Google Analytcs je platforma koja vam omogućava da pratite saobraćaj na svom sajtu. Ukoliko želite da pratite kvalitet saobraćaja koji se ostvaruje na sajtu (a ovakvo praćenje saobraćaja je danas neophodno), morate povezati analitiku sa sajtom. Pročitaj

Da li postoje poreske olakšice za registrovana lica, koja se bave socijalnim preduzetništvom?

Ne postoji mogućnost olakšica, jer nema zakonskog okvira koji ih definiše drugačije od drugih firmi ili udruženja. Pročitaj

Kada se može smatrati da je nenaplaćeno potraživanje između pravnih lica zastarelo?

Zastarelost počinje da teče prvog dana posle dospelosti obaveze, osim ako zakonom nije drugačije propisano. Obaveze koje se sastoje u trpljenju ili propuštanju počinju zastarevati prvog dana posle dana kada je dužnik postupio protivno svojoj obavezi. Pročitaj

Da li poslovno društvo može poveriti na čuvanje svoju poslovnu dokumentaciju drugom licu i pod kojim uslovima?

Poslovna društva mogu poveriti upravljanje i čuvanje poslovne dokumentacije drugom pravnom licu, koje je specijalizovano za pružanje takve vrste usluge. Pročitaj

Kako biti uspešan pregovarač, koji slobodno kaže ne-to mi ne odgovora?

Pregovaranje je "igra" nadmudrivanja sagovornika, ali ne nekim prizemnim i jeftinim trikovima, već prvenstveno sagledavanjem perspektive samog sagovornika i njegovih trenutnih razmišljanja i emocija. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Kako se vrši isplata međudividende u DOO?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!