Pitanja i odgovori

Da li je pored akta o proceni rizika bezbednosti na radu, neophodno, u skladu sa Zakonom o bezbednosti na radu, imati propratna dodatna akta, koja bliže uređuju procenu rizika i mere bezbednosti na radu?

Pored akta o proceni rizika poslodavac izrađuje Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu i Program osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad. Pročitaj

Kako znati šta su posetioci sajta kucali da bi nas pronašli?

Kako su posetioci došli do vašeg sajta, odnosno, šta su kucali u polju za pretragu možete saznati na nekoliko načina. Ako želite da saznate kako ste došli do organskog saobraćaja, odnosno, želite da vidite šta su posetioci ukucali u polje za pretragu, a zatim kliknuli na vaš sajt – treba povezati sajt sa Google Search Console. Pročitaj

Šta predstavlja pojam CRM?

CRM (Customer Relationship Management) je u osnovi pristup, kojim jedna organizacija upravlja svojim odnosima i interakcijama sa klijentima. Pročitaj

Kako registrovati socijalno preduzeće, odnosno, subjekt?

Pošto ne postoji zakonski okvir za socijalna preduzeća, većina inicijativa i firmi koje postoje registrovane su kao klasični doo ili kao udruženje građana. Pročitaj

Da li je zakupodavac pravno lice obveznik poreza kod izdavanja prostora u vlasništvu fizičkog lica ili je to isključiva obaveza vlasnika prostora?

Da, zakupodavac kao pravno lice je obveznik poreza kod izdavanja prostora u vlasništvu fizičkog lica Svaka firma može uzeti u zakup prostor, koji je u vlasništvu fizičkog lica i u njemu obavljati svoju delatnost, a u skladu sa ugovorom koji se tom prilikom sklapa i na toj adresi zakupljenog prostora registruje sedište svoje firme. Pročitaj

Da li postoje standardi u postupku upravljanja i čuvanja poslovne dokumentacije?

Konkretni standardi za upravljanje i čuvanje poslovne dokumentacije u privrednim društvima u Republici Srbiji ne postoje. Pročitaj

Na koji način se može zaštiti kupac nepokretnosti u izgradnji od rizika uspostavljanja tereta na predmetnoj nepokretnosti od strane prodavca?

Podaci o nepokretnosti, koje vodi Služba za katastar nepokretnosti, predstavljaju podatke od javnog značaja i svako zainteresovano lice ima pravo da izvrši uvid u takve javne knjige. Pročitaj

Kako prevazići tremu prilikom javnog nastupa?

Trema, odnosno strah, prvenstveno se odnosi na strah od javnog nastupa, odnosno, na strah od neizvesnosti rezultata naših akcija, društvenih odnosa ili poslovnih poteza. Pročitaj

Šta predstavlja akt o proceni rizika u postupku bezbednosne prevencije na radu i da li je svaki privredni subjekt dužan da ga ima?

Akt o proceni rizika jeste akt, koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjenje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Pročitaj

Da li je privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti veleprodaje koje svoju robu prevozi svojim vozilima obavezno da za takav prevoz pribavi rešenje nadležnog organa?

Glavna  razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta je u tome što se prevoz za sopstvene potrebe vrši bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti (npr. u veletrgovini dostava robe do kupca bez posebne naplate prevoza), a javni prevoz tereta je takav prevoz kod koga prevoznik naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Kako se vrši isplata međudividende u DOO?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!