Pitanja i odgovori

Koliko se maksimalno može raditi na određeno vreme?

Zakon o radu predviđa da sa istim zaposlenim poslodavac može zasnovati radni odnos na određeno vreme na period od najduže 24 meseca, sa prekidima ili bez prekida. Pročitaj

Kakav je poreski tretman kod prenosa udela?

Propisano je da kapitalni dobitak, odnosno, gubitak u smislu ovog Zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i     njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom udela u kapitalu pravnih lica. Pročitaj

Da li se ulaganja u osnovna sredstva tretiraju kao rashod u poreskom bilansu i koji se rashodi tretiraju kao odbitna stavka?

Ulaganja u osnovna sredstava firme se tretiraju kao rashod u poreskom bilansu. U poreskom bilansu (PB) iskazani su različiti troškovi koji se ne priznaju za potrebe obračuna poreza na dobit. Pročitaj

Da li postoje ograničenja kod raspolaganja sa dobiti privrednog društva?

Posle oporezivanja dobiti privredno društvo može njom slobodno raspolagati i odlučiti da li će isplatiti dividende osnivačima ili opredeliti ta sredstva za dalje reinvestiranje u razvoj kompanije ili možda ostaviti novac u rezervi za neke druge namene. Pročitaj

Da je moguće oglašavati se na Tviteru?

Tviter je društvena mreža, ali i platforma za oglašavanje, tako da je moguće plasirati reklame na ovoj društvenoj mreži. Pročitaj

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Evidentiranje obveznika u sistem PDV može biti obavezno kada pređete limit od 8.000.000 dinara prometa  i dobrovoljno kada se otvara firma imate mogućnost da sami izaberete. Pročitaj

Da li postoji imovinska odgovornost direktora DOO ili članova uprave (ako su imenovana) za neizmirene poreske obaveze privrednog društva?

U aktivnom privrednom društvu direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona o privrednim društvima, statuta ili odluke skupštine. Pročitaj

Kako da platim PDV ako mi je račun u blokadi?

Kako da platim PDV ako mi je račun u blokadi? Pročitaj

Kakav je uticaj blogera u Srbiji i koji su najznačajniji?

Saradnja sa blogerima spada u domen influenser marketinga, a pre nego što ostvarite saradnju sa blogerima (influenserima – „uticajnima”) treba imati u vidu da ovakav vid marketinga ipak nije za sve brendove i neće uvek davati rezultate. Pročitaj

Kakav je zakonski tretman angažovanja lica na pola radnog vremena?

Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, kod svakog poslodavca prima zaradu za poslove koje obavlja srazmerno radnom vremenu za koje je zasnovan radni odnos, prema Ugovorima o radu. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Kako se vrši isplata međudividende u DOO?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!