Pitanja i odgovori

Da li novoosnovano doo ima pravo na poreske olakšice i u kom periodu?

Novoosnovano doo po zakonima Republike Srbije nama pravo ni na kakve olakšice, sem u slučaju kada je reč o investiciji većoj od 100 miliona dinara. Pročitaj

Na koju imovinu pravno lice plaća porez na imovinu?

Porez na imovinu utvrđuje se samooporezivanjem, tj poslovna društva samostalno utvrđuju visinu obaveze i prijavljuju je poreskoj upravi, do kraja marta tekuće godine. Pročitaj

Da li postoje poreske olakšice za zapošljavanje u privatnim firmama u 2017?

Zakonom o porezu na dohodak građana, produžava se rok primene poreske olakšice prilikom zapošljavanja novih lica,  sa 30. juna 2016. godine na 31. decembar 2017. Pročitaj

Da li je tačno da elektronski servisi poreske uprave od maja funkcionišu isključivo preko aplikacije ePorezi, a ne preko internet pretraživača?

Za pristup elektronskim servisima Poreske uprave „ePorezi" više se ne koriste direktno internet pretraživači (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox Mozilla, ...) već isključivo nova aplikacija „ePorezi". Pročitaj

Kako se obračunava godišnji porez na dohodak građana?

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2016. godini preko 2.285.064 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana i plate porez. Pročitaj

Šta sve može biti neoporezovan iznos (na dohodak) kod novčanih isplata zaposlenima

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2017. do 31. januara 2018. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 7 od 31.01.2016. godine) Pročitaj

Imam svoju firmu i kada sam pitao banku da ugovor o kreditu koji sam s njom zaključio uskladi sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga – rečeno mi je da se taj zakon ne odnosi na pravna lica. Da li je to tačno?

Prvo je potrebno da se banci obratite pismenim putem, a ona je u obavezi da Vam odgovori u roku od 15 dana. Ako ne budete zadovoljni ishodom postupanja banke po Vašem prigovoru, možete uputiti pritužbu Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga NBS. Pročitaj

Da li u slučaju prevremene otplate kredita postoji obaveza plaćanja kamate za ceo rok otplate, a koja je utvrđena planom otplate kredita uručenom pri zaključenju ugovora o kreditu?

Korisnik ima pravo da u bilo kom momentu, u potpunosti ili delimično, izvrši svoje obaveze iz ugovora o kreditu. Pročitaj

Da li banka ima pravo da naplati 500 dinara potvrdu o ostatku duga kredita koji se refinansira?

Utvrđivanje naknade za izdavanje potvrde o ostatku duga po kreditu deo je poslovne politike banke, koju utvrđuju nadležni organi banke i koja se sprovodi donošenjem pojedinačnih odluka od strane organa banke. Pročitaj

Kasnim s ratom po kreditu tri meseca. Posle koliko vremena banka može da proglasi kredit dospelim u celosti?

Prema svojim procedurama, banka vrši procenu uspešnosti naplate svojih potraživanja, dostavlja opomene korisnicima i nakon više pokušaja da isti naplati od korisnika redovnim putem, aktivira primljena sredstva obezbeđenja za otplatu kredita. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Kako se vrši isplata međudividende u DOO?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!