Pitanja i odgovori

Da li se prilikom prodaje usluge ili robe fizičkom licu mora obračunati PDV, iako je lice koje fakturiše van sistema pdv-a (d.o.o)?

Firma ne sme nikome fakturisati nikakvu uslugu ili prodaju robe sa PDV-om, ako je van sistema PDV-a. Pročitaj

Koja su mi prava i mogućnosti kao zaposlenom kod uvođenja zabrane konkurencije u moj ugovor o radu?

Klauzulu zabrane konkurencije unosi poslodavac, koji sklapa ugovor o radu sa zaposlenim da bi se zaštitio nakon prestanka radnog odnosa zaposlenog i njegovog prelaska kod drugog poslodavca. Pročitaj

Da li je moguće kreiranje bloka u samostalnom rudarenju?

Moguće je, ali se ne praktikuje. Pročitaj

Šta je dozvoljeni poreski rashod po osnovu kala, loma i rastura u trgovini?

Na osnovu člana 4. stav 4. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04), Vlada Republike Srbije je donela U R E D B U O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST . Pročitaj

U kom slučaju osnivač privrednog društva nije obveznik doprinosa za obavezno socijalno osiguranje?

Ako je osnivač privrednog društva već zaposleno lice u drugoj firmi i tamo prima zaradu on nema obavezu da uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Pročitaj

Šta znači kreiranje blokova u rudarenju bitkoin-a?

Posao rudara je da transakcije “pakuju” u blokove. Oni rešavaju “kriptografske zadatke” i rudar, koji prvi reši taj zadatak dobija pravo da ubaci novi blok u blokčein. Pročitaj

Kako i pod kojim uslovima mogu izaći iz sistema PDV-a?

Ukoliko više ne želite da budete u sistemu PDV-a, potrebno je da podnesete zahtev Poreskoj upravi, koja će sprovesti potrebni postupak brisanja iz PDV evidencije i izdati o tome potvrdu. Pročitaj

Da li je rešenje poreske uprave o prinudnoj naplati moguće odložiti do okončanja žalbenog postupka( i u kom slučaju)?

Rešenje o prinudnoj naplati se ne može odložiti, jer u našem pravnom sistemu žalba ne odlaže izvršenje. Ako kasnije žalba bude usvojena, nadležni državni organ je dužan da vrati novac, mada je to u praksi jako retko. Pročitaj

Zašto Google analitics i Face analitika ne pokazuju iste rezultate saobraćaja sa Facebooka ka stranici?

Postoje tri razloga zbog kojih se statistika u Facebook ads platformi može razlikovati u odnosu na statistiku u Google Analytics. Pročitaj

Da li poslodavac može tražiti od države povraćaj isplaćene zarade i naknada po ovom osnovu za lica koja su na porodiljskom odsustvu?

Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ostvaruju porodilje zaposlene kod pravnih i fizičkih lica i porodilje koja samostalno obavljaju delatnost, a naknada zarade se utvrđuje u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Kako se vrši isplata međudividende u DOO?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!