Pitanja i odgovori

Da li se prilikom prenosa udela podnosi poreska prijava i zašto?

Članom 483 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se statusnom promenom društvo prenosilac reorganizuje tako što na drugo društvo (društvo sticaoca) prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele, odnosno akcije. Pročitaj

Da li se pravnom licu-zakupcu priznaje kao poreski rashod plaćeni porez obračunat po osnovu prihoda nad nepokretnosti u posedu fizičkog lica (zakupodavac)?

Pravnom licu se priznaje poreski  rashod  za plaćeni porez  po osnovu  prihoda  nad nepokretnosti u posedu fizičkog lica. Pročitaj

Da li se pravo nad intelektualnom svojinom jedino stiče upisom u odgovarajući registar ili može na neki drugi način?

U pogledu sticanja prava intelektualne svojine postoji razlika između autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu i pravima industrijske svojine.  Pročitaj

Zašto je vrednost bitkoina nestabilna?

Zbog nepostojanja centralne monetarne institucije, koja bi regulisala izdavanje i broj Bitkoina u opticaju, cena bitkoina je podložna čestim oscilacijama. Pročitaj

Da li se ulaganje u osnovna sredstva ili nematerijalna ulaganja na bilo koji način može tretirati kao poreski rashod perioda?

Kada je neko sredstvo ispunilo uslove da bude priznato bilo kao nekretnina, postrojenje ili oprema, treba mu odrediti početnu vrednost. Pročitaj

Posle kog perioda se može vršiti otpis potraživanja i šta je uslov?

Otpis potraživanja se može vršitii ako je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja. Pročitaj

Da li se jednočlani doo može preregistrovati u preduzetnika?

Jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću ne može biti preregistrovano u formu preduzetnika, iz razloga što Zakon o privrednim društvima ne predviđa ovakvu mogućnost. Pročitaj

Kakva je razlika između bitkoina i drugih digitalnih valuta?

Bitkoin je prva kriptovaluta, koja je unela velike promene u način shvatanja, slanja i čuvanja novca. Pročitaj

Da li je dozvoljena kompenzacija između lica, koja su prometovala robu, i kako se u tom slučaju vrši obračun osnovice za pdv?

Ukoliko od jednog partnera potražujete određeni iznos, a istovremeno mu dugujete isti ili različit iznos, ne morate vršiti plaćanje, već možete izvršiti prebijanje pomenutih iznosa. Pročitaj

Da li se zaposlenom može distribuirati profit isplatom u novcu, odlukom organa uprave društva i po kojoj stopi se oporezuje ovo primanje?

Zaposlenima se ne može isplatiti profit firme u vidu ličnih pripisa ili dividendi, kao što se to može učiniti sa osnivačima privrednog društva. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Kako se vrši isplata međudividende u DOO?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!