Razvoj

Planiranje-ključno mesto za unapređenje u MSP

Cilj seminara je da polaznici nauče kako da transparentno izveštavaju putem poređenja na relaciji planirano- realizovano.

Seminar je namenjen:

Sektoru malih i srednjih preduzeća;

- vlasnicima, 

- najvišem menadžmentu posebno iz finansijskog i komercijalnog sektora,

- perspektivnim kadrovima na svim organizacionim nivoima.

Тeme seminara:

- Šta je kontroling u MSP?

- Predmet rada kontrolinga MSP-a

- Šta je KPI?

- Alati kontrolinga u MSP

Predavač na seminaru je Biljana Lazarević, Senior Consultant firme „Casa Forte”, na listi konsultanata EBRD-a, koja poseduje dugogodišnje radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama koje su pružale usluge velikim sistemima, kao i u oblastima veleprodaje, vođenja maloprodajne mreže, marketing aktivnosti, nabavke i upravljanja finasijama i kontrolingom.

Seminar će biti održan 21.02.2018. godine od 11-14 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije RPK Kragujevac, u ulici Dr Zorana Đinđića 10, u sali na 5. spratu

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!