Propisi

Podsticaji za preduzetnike i ruralni razvoj

Vlada Srbije usvojila je na niz uredbi o podsticajima i podršci u poljoprivredi, preduzetništvu i poslovnoj infrastrukturi.

Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu utvrđene su mere ruralnog razvoja i preraspodele podsticaja, obim sredstava za kreditnu podršku i posebni podsticaji u poljoprivredi. Takođe, utvrđen je i obim sredstava za IPARD. Na taj način je nastavljena postepena transformacija u tim oblastima, kao deo procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini, kako bi bile podstaknute investicije mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u širenju proizvodnje i jačanju konkurentnosti, s ciljem otvaranja novih radnih mesta. Mikro, malim i srednjim privrednim subjektima, preduzetnicima i zadrugama kroz razvojne projekte biće raspodeljeno 500 miliona dinara.

Usvojena je i Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za tekuću godinu.

Program se realizuje kroz infrastrukturno opremanje poslovnih zona i njihovo povezivanje sa okruženjem i unapređuje infrastrukturne kapacitete lokalnih samouprava u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti.

Vlada je Uredbom o utvrđivanju podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini, opredelila sredstva u iznosu od milion dinara za sprovođenje ovog programa. Uredba je doneta u skladu sa odlukom vlade o sistemskoj podršci sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

U cilju podsticanja započinjanja samostalnog poslovanja, vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju za 2019. godinu.

Ovom Uredbom, kroz bespovratna sredstva u iznosu od 200 miliona dinara, između ostalog, pruža se podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnom preduzetništvu.

Sredstva su namenjena za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja predhodi godini podnošenja zahteva.

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!