Projekti

Pokrenut je projekat "EKOOPŠTINA"

Ambasada Francuske u Srbiji i njeni partneri: Institut Veolia, Saint-Gobain, Veolia, Decathlon, NALED i SKGO, zajednički su otvorili prvo izdanje konkursa „Ekoopština”.

Projekat „Ekoopština” je:

- francusko-srpska platforma za saradnju na izazovima održivog grada, kroz identifikaciju dobrih praksi razvijenih na lokalnom nivou u Srbiji kao i u Francuskoj, koje će biti predstavljene tokom seminara organizovanih za lokalne zajednice u Srbiji od 17. maja do 14. juna.

 - konkurs otvoren za sve srpske opštine u 4 kategorije (upravljanje otpadom, održivo upravljanje vodom, energetska efikasnost zgrada, pametni gradovi) na kojem će biti nagrađeno ukupno 8 srpskih opština koje će biti pozvane na studijska putovanja u Francusku.

- konkurs otvoren za sve nastavnike i učenike u Srbiji koji rade na zaštiti životne sredine.

Pozvani su svi gradovi i opštine Srbije da učestvuju na seminarima i da svoje projekte podnesu do 30. juna 2022. godine. Pozvani su nastavnici i učenici da se prijave u svojoj kategoriji do 30. maja 2022. godine.

Najnoviji izveštaj Međuvladinog panela za klimatske promene i obaveze preuzete na COP26 u Glazgovu su istakli potrebu da se preduzmu konkretne mere na zaštiti životne sredine. NJ.E. Pjer Košar, ambasador Francuske u Srbiji je naglasio: „Ključnu ulogu lokalne vlasti imaju u zaštiti planete, našeg zajedničkog dobra. Ekoopštinom želimo da promovišemo gradove i opštine koje se „konkretnim akcijama” bore na lokalnom nivou, kao i da ohrabrimo ekološku svest građanstva“.

Dina Louda, predsednica Instituta Veolia (think-tank kompanije Veolia), jednog od svetskih lidera u oblasti ekoloških usluga za industriju i javne aktere sa više od 180.000 zaposlenih, doputovala je u Srbiju na predstavljanje konkursa „Ekoopština”. Ona je podelila svoje ubeđenje da „gradovi imaju centralnu ulogu suočeni sa izazovima klime, biodiverziteta, resursa – posebno vode – i zagađenja “.

Podršku inicijativi „Ekoopština” izrazili su i Zoran Semenović, potpredsednik SKGO i predsednik opštine Šid, kao i Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a. Prema rečima gospodina Semenovića : „Od nas kao lokalne vlasti se očekuje mnogo i ta očekivanja postaju sve veća tako da su za nas veoma važna iskustva francuskih partnera. Pozivam sve gradove i opštine da uzmu učešće u konkursu”. Violeta Jovanović je istakla posvećenost NALED-a u ovoj oblasti: „Životna sredina je jedan od strateških, reformskih prioriteta NALED-a koji se realizuje radom na unapređenju prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, otpada od stakla i hrane, upotrebljenih baterija i sijalica i električnog i elektronskog otpada. Učešćem u projektu ”Ekoopština” želimo da promovišemo najbolju praksu u angažovanju lokalnih zajednica na unapređenju kvaliteta vode i vazduha i jačanju partnerstava javnog i privatnog sektora u dostizanju ciljeva zaštite životne sredine”. Mirjana Lučić, generalna direktorka Saint-Gobain-a, deli ovo opredeljenje: „Ovo je jedan od razloga zašto smo deo projekta ”Ekoopština”, jer želimo da gradimo bolju i zdraviju sredinu za buduće generacije u Srbiji. Nadam se da će lokalne samouprave koje ulažu u očuvanje životne sredine prepoznati potencijal projekta, baš kao što je to učinio i Saint-Gobain. Naš primarni fokus je da ulažemo u održivost, inovativne proizvode i pratimo sve faze njihovog životnog ciklusa, od razvoja, pa sve do reciklaže sledeći slogan “Making the world a better home. Sve ovo je i deo ciljeva projekta ,,Ekoopština“.”

Nebojša Grbušić, generalni direktor Veolia Srbija, ističe značaj formiranja platforme poput ,,Ekoopština“ za razmenu između aktera u sektoru održivog grada: „Veolini zaposleni u Srbiji su spremni da prenesu praktično znanje i iskustvo javnim preduzećima, lokalnim samoupravama i nadležnim ministarstvima. Ovo dalje može da rezultira primenom savremenih i dokazanih načina za rešavanje ekoloških izazova koji postoje u Srbiji. Benefiti ovog pristupa, koje kao društvo i država možemo da ostvarimo su višestruki, počev od optimizovanih investicija u nova postrojenja za tretmane voda i upravljanje otpadom, preko njihovog pouzdanog i dugotrajnog rada uz smanjene operativnih troškova rada, do povećanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva.”

Po rečima Norberta Paica, predstavnika kompanije Decathlon u Srbiji: „Nadamo se da će ovaj prvi korak nagrađivanja škola sa najboljim rezultatima inspirisati buduće generacije da razmišljaju „zelenije”.

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!