Poresko savetovanje

Poreska optimizacija – da li je rezervisana samo za najbogatije?

Kada se pomenu pojmovi kao što su poreska optimizacija, poreske uštede, poresko planiranje, većina ljudi će pomisliti na najbogatije ljude sveta i multinacionalne kompanije kao što su Amazon, Google, Apple itd. koji plaćaju minimalni porez.

Ove aktivnosti su uzele tolikog maha da zemlje G20 i OECD planiraju uvođenje minimalnog globalnog poreza. Cilj ovog teksta je da objasni šta je poreska optimizacija i da pokaže da ne morate biti multinacionalna kompanija kako biste iskoristili ove mogućnosti.

Šta je poreska optimizacija?

Poreska optimizacija i poreske uštede nisu sinonimi. Poreske uštede predstavljaju isključivo smanjenje poreskih izdataka. Sa druge strane, poreska optimizacija obuhvata sledeće aktivnosti:

· Planiranje transakcija pre njihovog izvršenja i analiza njihovog poreskog tretmana. Cilj ove aktivnosti je da se utvrde poreski benefiti i rizici određene transakcije pre njenog izvršenja

· Izvršenje transakcija na način da se ostvare poreske uštede i/ili da se minimiziraju poreski rizici. Nekada je mudrije platiti veći porez danas kako bi postojali manji poreski rizici u budućnosti, u vidu potencijalnih kazni i kamata na neplaćeni porez

· Analiza već izvršenih transakcija: utvrđivanje da li su plaćeni svi porezi u skladu sa zakonskim propisima

Poreska optimizacija nije ni isto što i poreska utaja. Poreska optimizacija je korišćenje zakonskih mogućnosti, dok je poreska utaja termin vezan za kršenje poreskih propisa.

Ko može vršiti poresku optimizaciju?

Multinacionalne kompanije su u mogućnosti da vrše poresku optimizaciju, imajući u vidu da posluju u velikom broju zemalja i imaju značajne resurse za angažovanje stručnjaka različitih profila kako bi se minimizirao porez na nivou grupe.

Što je kompanija veća, što je njeno međunarodno prisustvo veće, to su mogućnosti za poresku optimizaciju veće. Međutim, poreska optimizacija je moguća i na nivou kompanija koje posluju samo u Srbiji ili u manjem broju zemalja. 

Poreska optimizacija – formiranje holding strukture

Pretpostavimo da ste duže od 10 godina vlasnik kompanije A, uspešne domaće kompanije. Vremenom, zaradili ste značajan profit i stekli ste mogućnost da ulažete u nekretnine, koje se vode u knjigama kompanije A i nisu deo njene osnovne delatnosti. Međutim, želite da formirate holding strukturu iz sledećih razloga:

· planirate nove poslovne aktivnosti za koje ćete osnivati nova privredna društva

· želite da nekretnine izdvojite u novu kompaniju B, koja bi bila holding kompanija kompaniji A i novim društvima

Nakon izdvajanja nekretnina uz osnivanje kompanije B, želite da prenesete vlasništvo u kompaniji A sa Vas kao fizičkog lica na kompaniju B, kako biste uspostavili holding strukturu.

Udeli u kompaniji A se mogu preneti na kompaniju B na dva načina:

· Unos udela kao nenovčanog uloga u kompaniju B

· Prodaja udela kompaniji B

Prenos udela koji su u vlasništvu više od deset godina je oslobođen poreza na kapitalni dobitak.

Ako izvršite unos udela kao nenovčanog uloga, nemate porez na kapitalni dobitak, ali biste morali kasnije da plaćate porez na dividendu od 15%, ukoliko biste želeli da sebi isplatite ostvareni profit.

Ako se odlučite za prodaju udela kompaniji B, možete direktno dobiti novčana sredstva koja su oslobođena poreza na kapitalni dobitak od 15%. Napominjemo da za ovu opciju se preporučuje procena vrednosti kapitala kompanije A.

Disclaimer

Dati primer je ilustrativnog karaktera i ne predstavlja konkretan poreski savet. U svrhu savetovanja za konkretnu transakciju koju planirate da izvršite, možete kontaktirati naš konsultantski tim.

 

Autor bi želeo da se zahvali kolegi Željku Turudiću na savetima u pripremi teksta.

Autor: Srećko Ćosović, menadžer, WTS Porezi i Finansije d.o.o.

 

WTS Porezi i Finansije d.o.o.http://www.wtsserbia.com/

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga multinacionalnim kompanijama, brzo-rastućim sistemima, kao i malim privatnim firmama i sveobuhvatna podrška u njihovom biznisu u Srbiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!