Razvoj

Posle dvanaest godina vidna promena u doživljaju filantropije kod nas

Stalna dobrota može mnogo toga da postigne, jer i najmanja dobra dela mogu da pokrenu i naprave velike promene u našim životima, i životima drugih, za šta se dodatno zalaže Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije, koja je jedna od retkih čiji je rad u oblasti razvoja filantropije dao izuzetne rezultate. U prilog tome govore podaci da su se ljudi širom Srbije pridružili kampanji da filantropija bude i ostane deo srpske tradicije.

Prošlo je 12 godina kako je ustanovljena VIRTUS nagrada za filantropiju. Može li se reći da je za to vreme došlo do razvoja svesti o opštem dobru kod nas?

Motiv za pokretanje nagrade bila je želja da, kroz isticanje dobrih primera, podstaknemo što širi krug pojedinaca i poslovnih subjekata da se uključe u filantropske inicijative i da ih podrže. Sigurni smo da je došlo do velikog pomaka u razvoju društvene svesti na osnovu broja prijavljenih, koji je iz godine u godinu rastao. Na veliki pomak u samom shvatanju filantropije danas ukazuje i razvoj društvene svesti, koji se ogleda u činjenici da imamo veliki broj mladih ljudi sa izraženom potrebom za jačanjem solidarnosti prema svojoj zajednici.

Koji je glavni cilj dodele ovakvih nagrada?

Svrha ove prestižne nagrade je da prepozna i javno istakne kompanije, preduzeća i pojedinačne darodavce, koji strateški i dugoročno podržavaju razvoj zajednica i tako daju najbolji primer drugima. Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji kako bi se što veći broj kompanija i pojedinaca u budućnosti uključio u slične korisne programe ili akcije. Sam nagradni konkurs daje priliku organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima donacija da javno izraze svoju zahvalnost darodavcima. S druge strane, nagrada daje mogućnost i samim kompanijama i pojedincima da dobiju veću podršku javnosti za projekte u koje veruju i kojima istinski doprinose.

Koji su osnovi kriterijumi za proglašenje pobednika?

Nezavisni žiri se, prilikom odlučivanja, uvek vodi nizom kriterijuma. Najvažniji je da je podrška bila upućena neprofitnoj organizaciji ili instituciji za aktivnost od opšteg društvenog značaja, koja je obuhvatila veći broj korisnika i doprinela dugoročnom razvoju zajednice u kojoj je sprovedena. U tom smislu, važno je da je aktivnost do momenta prijave već imala jasne i merljive rezultate. Kod poslovnog sektora, žiri u obzir uzima i reputaciju nominovane kompanije i preduzeća, nivo društveno odgovornog poslovanja i etički odnos prema zaposlenima, klijentima i sredini. Kada su pojedinci u pitanju, žiriju je najvažnije postojanje autentične filantropske motivacije, one koja prevazilazi okvire uobičajenih poslovnih ili privatnih aktivnosti nominovane osobe. Često se smatra da žiri u obzir uzima samo finansijski doprinos, no, izuzetno su važni i drugi oblici podrške – prenos znanja i veština, pomoć u robi i materijalu i volonterski rad.

 

Prijava za ovogodišnji konkurs počela je 21. januara i trajaće sve do 19. februara 2019. godine. Više informacija o prijavi i samoj nagradi možete pronaći na sledećem linku: www.tragfondacija.org/virtus.

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!