Advokatske usluge su posebno fokusirane na sledeće oblasti: regristracija osnivanja i svih promena, kao i brisanje iz registra privrednih društava, predstavništava i ogranaka; naplata potraživanja u sudskom i vansudskom postupku; naplata svih vidova naknade štete u sudskom i vansudskom postupku; izrada i izmene različitih vrsta ugovora iz oblasti obligacionog, privrednog i radnog prava; zastupanje u sudskim sporovima; izrada opštih akata, čije je donošenje predviđeno Zakonom o radu; regulisanje statusa stranih državljana u Srbiji - zastupanje u postupku dobijanja dozvola za privremeni boravak i radnih dozvola za strance.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!