Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA je profesionalno, nezavisno i nestranačko udruženje građana. Udruženje organizuje, promoviše i pomaže profesionalne aktivnosti svojih članova sa ciljem unapređenja njihovog rada i stručnog znanja u oblasti projektnog menadžmenta. Istovremeno aktivnosti Udruženja doprinose nacionalnoj i međunarodnoj promociji i daljem razvoju upravljanja projektima.

Programski Ciljevi i Aktivnosti

Programski ciljevi Udruženja su zadovoljenje zajedničkih i pojedinačnih potreba i interesovanja članova u oblasti upravljanja projektima. Oni se ostvaruju kroz sledeće aktivnosti:

Okupljanje članova i drugih zainteresovanih radi međusobnog upoznavanja, stručnog informisanja i tehničkog obrazovanja;

Organizovanje stručnih i naučnih skupova, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama;

Izdavanje ili učestvovanje u izdavanju stručnih, naučnih i informativno-preglednih radova i publikacija;

Pomaganje članovima Udruženja u stručnom i naučnom usavršavanju i obrazovanju, organizovanje i sprovođenje pogodne forme permanentnog obrazovanja;

Pokretanje i podržavanje stručne inicijative, davanje stručne ocene, izrada i realizacija studija i projekata iz oblasti svoje delatnosti;

Podsticanje i učestvovanje u različitim oblicima međunarodne saradnje u oblasti upravljanja projektima;

Praćenje razvoja oblasti u zemlji i svetu, informisanje javnosti i ukazivanje na tokove i promene u ovoj oblasti, preporučivanje metodologija i standarda u ovim oblastima;

Popularisanje značaja oblasti upravljanja projektima i marketinško predstavljanje u ovoj oblasti.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!