Bitkoin je tehnološki i finansijski fenomen čiji potencijal je još uvek teško u potpunosti sagledati. O njemu postoje mnoge predrasude koje su uglavnom posledica nedovoljne informisanosti i nedovoljnog razumevanja.

Naš cilj je da pomognemo ljudima da dodju do relevantnih informacija o bitkoinu, da im ukažemo na velike mogućnosti koje ta nova tehnologija pruža, ali i na rizike koji postoje prilikom korišćenja bitkoina. Želimo da pomognemo da se upotreba bitkoina omasovi i standardizuje.

Radićemo na na tome da oko ove ideje okupimo što više ljudi koji hoće da idu u korak sa vremenom, koji su kreativni i inovativni, i koji u bitkoinu vide priliku da naprave nešto i za sebe i druge.
 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!