Institut MAIN POINT je osnovan 2012. godine sa ciljem da ponudi temeljan i sveobuhvatan program edukacije za javni nastup, jer,  čime god se danas bavili, naš uspeh umnogome će zavisiti od načina na koji prezentujemo, predstavljamo svoju ideju, projekat i sebe. Uticaj koji vršimo na ljude zapravo je srazmeran kvalitetu tehnika javnog nastupa.

Ljudski glas i govor predstavljaju instrument koji svi sviramo. Taj instrument pruža neverovatne mogućnosti, ali ipak predstavlja kutiju koju je tek mali broj ljudi otvorio. Kada dođe u situaciju da prezentuje nešto što mu je zaista važno, svaki čovek duguje sebi da pogleda u tu kutiju sa alatom. Upoznajmo tehnike efikasne upotrebe glasa i govora!

Obrazovni sistem u Srbiji nije našao način da u dovoljnoj meri odgovori zahtevima savremenog društva, a tehnikama javnog nastupa i prezentovanja ni približno nije posvećena odgovarajuća pažnja. Neformalno obrazovanje koje bi trebalo da bude adekvatna dopuna standardnog fakultetskog obrazovanja uglavnom je seminarskog tipa. Polaznici ne dobijaju dovoljno prostora da ispitaju svoje mogućnosti i da praktično uvežbavaju svoje nastupe i primenjuju stečena znanja. Kao krajnji rezultat često se dešava da ljudi ne uspevaju u praksi da odgovore zadacima koji im se postavljaju.

Programi Instituta MAIN POINT osmišljeni su tako da svaki polaznik, pošto se upozna sa svim govorničkim i prezentatorskim mogućnostima, kroz video vežbe i simulacije uvežbava svoj nastup. Svakom polazniku konkretno se sugeriše koje segmente treba da unapređuje. U grupama ima najviše petoro polaznika, čime se obezbeđuje prostor za praćenje individualnih karakteristika. Cilj je da se na svesnom nivou kontroliše nastup, ostavi dobar utisak i izdvoji od prosečnosti, koja je previše uzela maha.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!