Kompanija Halcom razvija savremena rešenja za bankarski sektor u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Međunarodna kompanija koja agilnom metodologijom razvija proizvode i usluge za finansijske ustanove, prisutna na 8 tržišta EMEA, u više od 70 banaka i 3 centralne banke i klirinške kuće.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!