Socijalno edukativni centar za kontinuirano unapređivanje „ITECCION“ bavi se razvijanjem znanja, veština i profesionalnih kompetencija, kao i informisanjem o novinama u svim delatnostima kroz različite metode i forme obuke sa ciljem profesionalnog razvoja.

„ITECCION“ u okviru svoje misije pružanja profesionalnih obuka u različitim oblastima omogućava pojedincu i organizaciji da ostvaruju svoja prava i dužnosti da se permanentno usavršavaju, prateći stručni i naučni razvoj različitih oblasti.

Glavni cilj „ITECCION“ je da se pomogne nezaposlenom i zaposlenom pojedincu u privatnom i javnom sektoru da kroz edukacije razvije svoja profesionalna znanja i veštine i na taj način dođe do adekvatnog posla, unapredi svoj radni učinak i uspeh na poslu, a samim tim poboljša konkurentnost i produktivnost organizacije u kojoj radi. Odnosno, naša misija je usmerena i ka pojedincima kojima želimo da pružimo podršku kroz sticanje znanja, veština i stavova za uspešan rad, razvoj karijere, profesionalnu mobilnost i najbitnije olakšamo zapošljavanje.

Kroz različite forme obuke i savetodavne projekte u oblasti uspostavljanja sistema obuke i profesionalnog razvoja u organizacijama, podržavamo razvoj veština i sposobnosti zaposlenih na svim nivoima, od poslovnih lidera do pripravnika i nezaposlenih lica. Kontinuirano učenje je ključ za ubrzan individualni rast i razvoj organizacionog učinka. U savremenom svetu ukupna konkurentnost kompanija i organizacija u direktnoj je korelaciji sa veštinama, znanjima i ponašanjem zaposlenih.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!