Implementacija d.o.o. je IT firma iz Beograda koja pruža dve glavne vrste usluga: uvođenje poslovnog softvera za mala i srednja preduzeća, kao i web programiranje i dizajn.

Praćenjem i primenom aktuelnih standarda, prilagođavamo se tržišnim zahtevima i važećoj zakonskoj regulativi. Svestranost našeg pristupa i posmatranje poslovanja uvek kao celine ogleda se u pružanju kompletnih web usluga i softverskih rešenja za upravljanje resursima preduzeća (ERP).

Naša firma je sertifikovana od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za pružanje konsultantskih usluga u oblasti kompjuterizovanog sistema za proizvodnju i finansijsko-informativnog sistema za upravljanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!