Vizija razvoja proizvoda i IT usluga na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, sopstvenim idejama i tehnološkim rešenjima. Stručnim radom, tehničkim i tehnološkim uslovima poslovanja, konkurentnim najrazvijenijim preduzećima u IT sektoru i stalnim razvojem ljudskih resursa, opreme, infrastrukture i načina rada stremimo vodećoj ulozi preduzeća u regionu i stvaranju lojalnosti klijenata i osećaja pripadnosti jednoj porodici.

Svoju misiju preduzeće ostvaruje stručnim radom i istraživanjem, stvaranjem uslova za konstantnu edukaciju, razvojem i inoviranjem usluga, sa ciljem zadovoljenja potreba korisnika, zaposlenih i šire društvene zajednice sa posebnim akcentom na socijalno ugrozene kategorije stanovnistva, kao i zaposljavanje osoba sa invaliditetom.

Stalno zalaganje za kvalitet organizacionih i tehničko-tehnoloških podloga koje obezbeđuje potpunu racionalnost svih postupaka i visok kvalitet rada, zasnovan na moralnim principima koji odslikavaju međusobno uvažavanje i poverenje, pripadnost kolektivu i pojedinačni doprinos ugledu preduzeća je misija po kojoj se prepoznajemo.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!