"Deloitte" je brend iza koga stoje desetine hiljada posvećenih profesionalaca zaposlenih u nezavisnim društvima širom sveta koja pružaju usluge revizije, poreskog, poslovnog, finansijskog i konsaltinga u upravljanju rizicima. Ova društva su članovi krovnog društva Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Svako društvo član pruža usluge na posebnom geografskom području i podleže lokalnim zakonima i regulativi.

Svako DTTL društvo organizovano je u skladu sa lokalnim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, sa kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji na kojoj posluje preko svojih zavisnih preduzeća, filijala ili drugih subjekata. Ne pružaju sva društva članovi DTTL mreže sve usluge, a određene usluge nije moguće pružiti klijentima po pravilima i propisima kojima se reguliše računovodstvo.

DTTL i društva članovi su samostalni pravni subjekti, koji ne preuzimaju obaveze u ime ostalih društava članova. DTTL i svako društvo član snosi odgovornost isključivo za svoje odluke, rezultate i propuste, ne i za postupke i propuste ostalih društava članova. DTTL (takođe se pominje kao “Deloitte Global”) ne pruža usluge klijentima.

U Srbiji usluge pruža Deloitte d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Deloitte u Srbiji) koje je društvo član Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Holdings Limited je član Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno lice osnovano u skladu sa pravom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Za više informacija o Deloitte-u u Srbiji, molimo vas posetite našu stranicu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!