Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je dobrovoljna, vanstranačka, neprofitabilna organizacija obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji, poboljšanja uslova rada i očuvanja radne i životne okoline.

Naše Udruženje sarađuje sa regionalnim Udruženjima kao što su Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske... kao i sa Evropskim Udruženjem inženjera zaštite i bezbednosti – ESSE

Upostavljanjem zajedničke saradnje na regionalnom nivou smo osnovali BALcanOSH net mrežu, radi omogućavanja saradnje i umrežavanja organizacija iz IPA regiona i zajedničkom naporu da se uslovi rada i stanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu poboljša.

Jedan od proiritetnih ciljeva Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je, između ostalog podizanje svesti svih subjekata sistema  a pre svega lica (menadžera) za bezbednost i zdravlje na radu i poslodavaca o značaju bezbednih i zdravih uslova rada, kao i podizanje opšte i poslovne kulture odnosno nacionalne kulture prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Naša misija: Bezbedan rad, Pouzdan rad, Stručan rad, Bezbedan rad su "vrata" za sve poslove. „Hajde da uvek prvo prođemo kroz ova vrata".

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!