"Centar za razvoj arhivskih tehnologija" (CERAT) je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Misija CERAT-a je da ponudi kompletna, nezavisna istraživanja, analize, edukacije, konsalting kao i inovativne i praktične preporuke u cilju:

- Unapređenje svesti o mestu, značaju i ulozi primene novih arhivskih tehnologija,

- Edukacije pružaoca usluga iz oblasti arhivskih tehnologija,

- Promocije i razvoja novih arhivskih tehnologija,

- Ostvarivanje tesne saradnje sa stručnim i naučnim ustanovama, organizacijama i javnim medijima.

Misija centra je stvaranje u društvu pouzdanog i profesionalnog ambijenta za pružaoce i korisnike usluga, zastupanje interesa svojih članova kroz edukaciju, promociju i povezivanje na tržištu i u industriji, pružanje stručne pomoċi i podrške članovima, popularisanje očuvanja i zaštite dokumentacije,  informacija i elektronskih dokumenata,  kao arhivske građe, a kao civilizacijske tekovine u društvu.

Vizija centra je da postane tačka okupljanja svih subjekata u zemlji i regionu koji se bave uslugama u upravljanju dokumentacijom, arhiviranju i zaštiti arhivske građe i da kao društveno odgovorni subjekt edukuje i unapredi svest svih  slojeva  društva o potrebi pravilnog upravljanja dokumentacijom, arhiviranja i zaštite arhivske građe.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!