ENECA je lokalna nevladina organizacija sa sedištem u Nišu registrovana 2005. godine, sa misijom da podstakne lokalni održivi razvoj u regionu jugoistočne Evrope.  Od svog osnivanja ENECA je aktivna na polju socio-ekonomskog razvoja, pri čemu je kroz programe direktne pomoći podršku dobilo preko 1000 malih biznisa u opremi, poslovnim i stručnim obukama, direktnom praćenju i savetovanju. 

Podrškom osnivanju/razvoju malih porodičnih biznisa ENECA je omogućila zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta u gradovima i opštinama na kojima su projekti realizovani. Zapošljavanje uvek prati dodatna edukacija kroz poslovne i stručne obuke, podrška lokalne zajednice i neretko sektora privrede, čime se postižu najbolji rezultati i dugoročna održivost.

Projekti koje je ENECA realizovala zasnovani su na konceptu održivog razvoja, pri čemu vodimo računa o nacionalnim i lokalnim strategijama, kao i međunarodnim standardima, stremeći ne samo praćenju novih mehanizama i trendova, nego predviđanju i kreiranju istih.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!