Unija poslodavaca Srbije je dobrovoljna, nevladina i nestranačka organizacija koja zastupa interese poslodavaca u Republici Srbiji, štiteći istovremeno interese nacionalne privrede i održivog razvoja.

Kao stožer okupljanja poslodavaca, nastojimo da artikulišemo prirodnu potrebu za jedinstvom kojim se postižu snaga i povećavaju obim i značaj delovanja. Želimo da budemo organizacija koja će svojim autoritetom i brojnošću biti uvažavana i prepoznata kao nezamenljivi partner Vladi Republike Srbije i imati direktan i odlučujući uticaj na donošenje zakona i propisa koji su od suštinske važnosti za efikasno funkcionisanje slobodnog tržišta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!