Poslovni događaji

Savremeno upravljanje projektima - od 26. do 30. juna

Za sve Vas koji želite da polažete PMI CAPM® ili PMP® ispit ovo je idealna prilika da steknete svih 35 časova profesionalne Project Management obuke zasnovane na PMI metodologiji.

Letnji Vivaldi CFO Forum - od 22. do 24. juna

Ovogodišnji Letnji Vivaldi CFO forum je namenjen svima koji rade u oblasti finansija, računovodstva, bankarstva i osiguranja.

Seminar: Unapređenje efikasnosti proizvodnje primenom LEAN pristupa - 20, 22. i 29. jun

LEAN pristup predstavlja sistemski pristup unapređenju proizvodnje kroz kontinuirane napore usmerene ka smanjenju i eliminisanju uzroka neefikasnosti proizvodnje koju koriste vodeći proizvođači u svetu.

REBEC konferencija od 19. do 21. juna u Beogradu

Razvoj investicija u nekretnine, javno-privatna partnerstva, hotelijerska industrija, šoping i ritejl centari, glavne su teme o kojma će se govoriti na ovogodišnjoj, desetoj REBEC konferenciji, koja se održava od 19. do 21. juna u hotelu Metropol u Beogradu.

Obuka na temu "Agilno upravljanje projektima" od 19. do 21. juna

Na obuci naučićete da Agilno upravljate projektom, da primenite Agilne metode na širok spektar svojih projekata, ali i da sami budete u mogućnosti da evaluirate projekte koji su vođeni prema Agilnoj metodologiji.

Obuke za sticanje sertifikata "Stručnjak za menadžment zaštite životne sredine" - 16, 21 i 26 jun

Ovaj program obuke namenjen je licima odgovornim za zaštitu životne sredine, a prisutni će dobiti konkretne odgovore na pitanja odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine (ZŽS), primenu pravnog okvira iz oblasti ZŽS, razumevanje institucionalnog okvira, izradu propisane dokumentacije, unapređivanje monitoringa, preventive i optimizacije, kao i rešavanje konkretnih problema sa primerima dobre prakse.

Seminar "Priprema pravnih subjekata za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine" - 15. juna

Kako se u praksi pripremiti za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine u oblasti upravljanja otpadom? Koja su Vaša prava i obaveze? Koja su ovlašćenja inspektora? Kako da izbegnete najčešće greške? Koje su posledice nepostupanja u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom?

Program za sticanje sertifikata "Stručnjaka za Cirkularnu ekonomiju" od 15 do 22. juna

Otpad iz jedne fabrike može da bude ulazna sirovina proizvodnog procesa druge fabrike, čime otpad postaje sekundarna sirovina. Inovativne tehnologije i rešenja mogu istovremeno unaprediti poslovanje i stanje životne sredine.

Određivanje mesta prometa usluga - prema novom članu Zakona o PDV

Cilj obuke je da će polaznici, nakon završene obuke, moći samostalno da utvrde mesto prometa usluge i izvrše obračun i plaćanje PDV u skladu sa Zakonom o PDV.

Upravljanje projektima po PMI metodi i standardima - trening

Sve vodeće globalne korporacije i vlade većine država već su usvojile primenu PMI metode, uspešno izlazeći na kraj sa mnogobrojnim izazovima sa kojima se susreću na svojim projektima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!