Projekti

Pravičnost i jednakost polova na radnom mestu zapravo su u padu, AI može to da promeni

Nedavne studije pokazuju da, uprkos svim naporima, rodna ravnopravnost na radnom mestu ne samo da ne raste, već́ se, zapravo, smanjuje. Tu situaciju je ubrzala pandemija KOVID-19. Ovo pitanje, zajedno sa mogućnostima koje AI otvara na polju ljudskih resursa, bilo je tema održane online panel diskusije Jednake mogućnosti u doba AI sa visokim predstavnicima iz institucija EU, poslodavaca i vlada iz Centralne i Istočne Evrope, a koju je podržala kompanija IBM.

Prema nedavno objavljenoj studiji IBM-a  Žene, liderstvo i propuštene prilike, rodna ravnopravnost još uvek nije glavni poslovni prioritet za 70% organizacija. Štaviše, studija pokazuje da se broj žena na liderskim pozicijama smanjuje, što ukazuje na to da se nejednakost polova na liderskim pozicijama pogoršava. Manji broj žena je u ulogama viših potpredsednika, potpredsednika, direktora i menadžera u 2021. godini nego 2019. godine. To se posebno odnosi na region Centralne i Istočne Evrope, kao što je prikazano u Izveštaju Svetskog ekonomskog foruma o rodnoj jednakosti. Rangiranje koje je deo Izveštaja za 2021. godinu pokazuje da je Srbija na 19. mestu, dok je, recimo, Češka na 78. mestu, Rumunija na 88, a Mađarska na 99. mestu.

Uključenost žena u oblast savremenih tehnologija i IT i dalje je vrlo mala. Samo 1,4% žena u EU rade kao IT stručnjaci, rečeno je na događaju.

„Nejednakost nije samo nepravedna, već́ može da zatruje kulturu kompanije, ometa inovacije i usporava napredak. Odgovorna preduzeća ne mogu da ostanu nema na to. Postoji mnogo dobrih praksi koje obezbeđuju da se prema zaposlenima postupa pošteno i ravnopravno. Tehnologije poput AI igraju važnu ulogu u ovom procesu. Sada bi predstavnici preduzeća trebalo da podrže evropske institucije i nacionalne vlade kako bi bili sigurni da će EU biti u stanju da preuzme vođstvo u korišćenju naprednih tehnologija za postizanje jednakosti, raznolikosti i uključivanja u biznis, kao i u javne institucije“, objasnila je potpredsednica Konfederacije industrije u Republici Češkoj, Milena Jaburkova.

„IBM ima dugogodišnju praksu jednakog plaćanja i čvrsto se zalaže za jednaku platu za jednak rad, što je deo naše globalne politike od 1935. godine. Kao digitalna kompanija koristimo tehnologije da bismo ispunili ovu obavezu. Na primer, razvili smo alate zasnovane na AI kao što je „Savetnik za kompenzaciju“ sa Watson-om koji povezuje sve relevantne faktore kao što su veštine zaposlenih, konkurentnost plata, dinamika lokalnog tržišta, učinak, potencijal i još mnogo toga. AI nam pomaže ne samo da upoređujemo zarade muškaraca i žena u svakoj grupi vršnjaka ili da otkrijemo moguće razlike u prosečnoj plati, već takođe da osmislimo i primenimo najbolje prakse u oblasti kompenzacija, zapošljavanja, napredovanja i razvoja karijere kako bi se sprečilo da se nejednakost u zaradama uopšte pojavi“, rekla je stručnjak za AI u oblasti ljudskih resursa u IBM Global Business Services Elvira Šitel.

IBM-ova istraživanja, kao i javne politike i vodeće aktivnosti u oblasti AI etike uključuju, ali nisu ograničene na sledeće:

IBM je bila jedna od samo dve kompanije predstavnika industrije koje su dale svoj doprinos ekspertskoj grupi na visokom nivou na temu AI, savetujući Evropsku komisiju o pravnom okviru za AI
IBM se neprekidno zalaže za jasna pravila u ovoj oblasti, kao  što je navedeno u stavu IBM Policy Lab-a  'Precision Regulation for Artificial Intelligence'
IBM  Istraživanja su pokrenula tehnologije kao što su  AI Fairness 360 (AIF 360), AI Explainability 360 (AIX 360) i Adversarial Robustness Toolkit kako bi pomogle organizacijama da provere i isprave predrasude u AI sistemima
Kompanija unapređuje svoj koncept AI Factsheets vodiča koji omogućava transparentnost AI sistema sličan onome koji se nalazi na etiketama za hranu
IBM je takođe izdao vodič Everyday Ethics for Artificial Intelligence, kao prvi resurs takve vrste koji pomaže svim AI kreatorima i programerima da postave prava pitanja o socijalnim i etičkim aspektima tehnologije koje stvaraju

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!