Projekti

Predsednik PKS dobio novi mandat u bordu direktora Evrokomore

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, na zasedanju Generalne skupštine Evrokomora, četvrti put je izabran za člana Borda direktora najveće evropske poslovne asocijacije koja predstavlja 20 miliona kompanija i okuplja 45 nacionalnih i 1.700 regionalnih i lokalnih komora.

“Novo rukovodstvo Evrokomora, na čelu sa danas izabranim predsednikom Lukom Fridenom iz luksemburške komore, već na početku mandata  očekuje najsloženiji zadatak od izbijanja pandemije – da  ujedini evropsku poslovnu zajednicu i u direktnoj komunikaciji sa briselskim institucijama  inicira  promenu politike i regulative i donošenje mera kako bi EU što brže ponudila odgovor na realnu pretnju po produktivnost i konkurentnost privrede izazvanu  energetskom krizom i rastom sirovina na svetskom tržištu. Pred Evrokomorom  je i izazov da kroz komorsku mrežu što snažnije podrži kompanije članice, posebno mala i srednja preduzeća, da se što brže prilagode novim okolnostima. Utoliko je veća i moja, lična odgovornost kao člana najvišeg rukovodstva Evrokomora, koopredsedavajućeg Odboru za zajedničko tržište i predsedavajućeg Digitalnom mrežom”, izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i zajedničke regionalne komore Zapadnog Balkana. 

Po rečima Čadeža, koji u Bordu direktora Evrokomora predstavlja zapadnobalkanske privrede i komore drugih zemalja koje nisu članice EU, četvrti mandat nije samo još jedno priznanje za dosadašnji lični i doprinos Privedne komore u radu Evrokomore, već je, u ovom trenutku, posebno značajno za ceo region Zapadni Balkan.

“Pružena nam je prilika da u ovom mandatu završimo veliki posao, započet u proteklom periodu, da realizujemo inicijative Evropskoj komisiji na kojima smo, uz veliku podršku evropske privrede, Evrokomore i dosadašnjeg predsednika Kristofa Lajtla,  insistirali u  proteklom periodu. Da privredi regiona, omogućimo da sa manje prepreka i troškova posluje sa Evropskom unijom i obezbedimo inkluzivno proširenje, kako bi naši privrednici, i pre punopravnog članstva, dobili isti tretman kao i kompanije iz EU, u oblastima u kojima ispunimo evropske standarde, harmonizujemo pravila i uspostavimo održive institucije”,  ukazao je Čadež.

Predsednik PKS je uveren da ćemo i u ubuduće  u tome imati dragocenu podršku 20 miliona kompanija, okupljenih u komorama – članicama Evrokomore, koje poslovnu zajednicu Zapadnog Balkana već vide kao deo evropske privrede i žele da ekonomije ovog regiona Balkana što pre i formalno postanu deo EU.  

“Ubrzanje izgradnje zajedničkog zapadnobalkanskog tržišta na temelju četiri evropske slobode – kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala,  povezivanje zapadnobalkanskih zelenih koridora sa zelenim trakama EU, brži protok robe i preko glavnih graničnih prelaza sa zemljama članicama na kojima se sada čeka satima i  potpuno otvaranje jedinstvenog evropskog tržišta za kompanije i proizvode sa Zapadnog Balkana, interes je ne samo  balkanskih privreda već i evropskih kompanija koje ovde već posluju, imaju partnere i koje će u narednom periodu investirati u našem regionu i uključivati lokalne firme u svoje dobavljačke lance”, zaključio je Čadež.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!