Društvo

Preporuke za zaštitu ljudskih prava

Delegacija Republike Srbije, koju predvodi ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov je, pred Savetom za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi, predstavila Izveštaj Republike Srbije za 4. ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda.

U svojstvu šefa državne delegacije, ministar Žigmanov je obraćanje pred Savetom započeo rečima da Delegacija Republike Srbije istupa u vrlo teškom trenutku za našu zemlju i pozvao države članice Ujedinjenih nacija da se minutom ćutanja pridruže Državnoj delegaciji u odavanju pošte tragično izgubljenim životima, žrtvama događaja u našoj zemlji 3. i 4. maja ove godine, što su one i učinile.

Ministar Žigmanov je na početku izlaganja Savetu za ljudska prava UN skrenuo posebnu pažnju na činjenicu da su Srbi i drugi pripadnici nealbanskih zajednica suočeni sa brojnim problemima i izazovima na polju poštovanja ljudskih i manjinskih prava u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija.

Srbija je do sada, od osam ugovornih tela Ujedinjenih nacija zatražila da UNMIK izvesti o primeni standarda iz važećih konvencija na teritoriji AP Kosovo i Metohija, istakao je Žigmanov, koji je i ovom prilikom pozvao Savet za ljudska prava da izvrši uvid u stanje ljudskih prava na ovom delu naše teritorije.

Od trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda, kroz koji smo, kao država prošli 24. januara 2018. godine, Republika Srbija je postigla značajan napredak u realizaciji dobijenih preporuka i unapređenju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava.

Posvećenost naše zemlje ovim ciljevima može se videti iz dobrovoljnog Srednjoročnog izveštaja koji je dostavljen prošle, kao i Izveštaja za četvrti ciklus UPR koji je dostavljen u februaru ove godine, rekao je ministar, predstavljajući unapređenje zakonskog i strateškog okvira u oblastima zaštite ljudskih prava kao što su zabrana diskriminacije, zabrana torture, borba protiv zločina iz mržnje, borba protiv govora mržnje, sprečavanje nasilja u porodici, borba protiv trgovine ljudima.

Takođe, predstavljeni su i dalji napori Republike Srbije vezani za unapređenje vladavine prava i borbe protiv korupcije, kao i doslednost u poštovanju zagarantovanih sloboda izražavanja i slobode medija, te dalje ostvarivanje ciljeva održivog razvoja.

„Kao država, obezbeđujemo poštovanje ratifikovanih međunarodnih ugovora i dosledno i pravovremeno ispunjavamo svoju obavezu izveštavanja, a prema preporukama svih UN mehanizama se odnosimo kao značajnim i vrednim putokazima kako da održimo dostignute standarde i unapredimo stanje ljudskih prava, jer ljudska prava su polje na kome se može postići uvek više i bolje i taj posao se nikada ne završava“, rekao je ministar Žigmanov.

Za dijalog sa Delegacijom Republike Srbije prijavila se 101 zemalja članica UN, koje su postavljale pitanja i davale preporuke tokom sednice posvećene razmatranju Izveštaja Republike Srbije kao članice UN-a.

Preporuke država članice UN su se, između ostalog, odnosile na teme kao što su, zaštita od nasilja u partnerskim odnosima i porodici, prava deteta, rodna ravnopravnost, zaštita posebnih osetljivih društvenih grupa kao što je LGBT, osoba sa invaliditetom, migranata, unapređenje položaja nacionalnih manjina sa naglaskom na romsku nacionalnu manjinu, sloboda izražavanja i medija i borba protiv svih oblika govora mržnje i drugo.

Prvi deo sednice trajao je puna tri sata, a na samom kraju ministar se zahvalio svim zemljama koje su izrazile saosećanje našoj zemlji i narodu, reči solidarnosti i podrške povodom nedavnih tragičnih događaja. Zahvalio se svim državama na preporukama, a posebno većini koja je istakla da je prepoznala uložena napore za postignut napredak.

Tokom sutrašnjeg dana delegacija Srbije izjasniće se o dobijenim preporukama. Delegaciju Republike Srbije čine predstavnici ministarstava zaduženih za oblast rada, porodične i socijalne zaštite, pravosuđa, unutrašnjih poslova, životne sredine, kulture i informisanja. U Delegaciji Republike Srbije su i predstavnici Koordinacionog tela Vlade za rodnu ravnopravnost, kao i državnih organa zaduženih za Kosovo i Metohiju, izbeglice, migracije i za nestala lica. Delegaciji Srbije pridružio se i ambasador pri stalnoj Misiji UN u Ženevi Dejan Zlatanović.

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!