Propisi

Privredni subjekti sa registrovanom adresom za prijem elektronske pošte

Na osnovu usvojenih izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima i o postupku registracije, u Agenciji za privredne registre biće omogućena elektronska registracija svih privrednih subjekata putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave i elektronskih dokumenata potpisanih kvalifikovanim elektronskim potpisom, uz elektronski način plaćanja naknada za uslugu registracije.

Rok za prelazak na ovaj novi način rada u Registru privrednih subjekata je 18 meseci od usvajanja Zakona, odnosno sredina 2023. godine.

U postupku registracije pokrenutim podnošenjem elektronske prijave, otpravak odluke registratora dostavlja se na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte privrednog subjekta, ili na adresu za prijem elektronske pošte navedenu u prijavi.

Agencija će do navedenog roka za uvođenje elektronske registracije omogućiti i dostavljanje odluke registratora u Jedinstveni elektronski sandučić privrednog subjekta, ukoliko je registrovan kao korisnik usluge elektronske uprave.

U skladu sa predstojećom digitalizacijom usluga i servisa APR-a, neminovan je prelazak na elektronsku komunikaciju Agencije i privrednika, koja će postati preovlađujući način rada sa prelaskom na on-lajn rad Registra privrednih subjekata. 

Trenutno je adresu za prijem elektronske pošte registrovalo 76,60 odsto privrednih društava i 71,40 odst preduzetnika, a Agencija poziva sve privredne subjekte da na vreme prilagode svoje poslovanje i da se pripreme za predstojeće promene sistema registracije.  

Pogledajte ili preuzmite infografiku- Privredni subjekti sa registrovanom adresom za prijem elektronske pošte.  

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!